Tematske poizvedbe

Pri poglobljenih tematskih poizvedbah za diplomske, magistrske ali doktorske naloge vam pri iskanju po specializiranih bazah lahko pomaga za to usposobljena knjižničarka.

Na enak način pomagamo pri nastajanju dispozicije za doktorat in preverjanju disertabilnosti teme. Za preverbo disertabilnosti posredujete po e-pošti (library.epf@um.si), naslednje podatke:

-naslov doktorske disertacije v slovenščini in angleščini

-ključne besede v slovenščini in angleščini (naj jih bo vsaj 5, lahko pa tudi več; razvrščene naj bodo po pomembnosti)

-povzetek v slovenščini

-ime in priimek mentorja (in morebitnega somentorja)

Cenik teh storitev je objavljen na spletu.