Dodeljevanje UDK

UDK - univerzalna decimalna klasifikacija je knjižnični klasifikacijski sistem, ki se uporablja za razvrščanje vsebine knjižničnega gradiva. Z njim opredeljujemo vsebino oz. strokovno področje zaključnih del 1. in 2. stopnje in doktorskih disertacij. UDK klasifikacija se dodeli končni nalogi, ne dispoziciji!

UDK pridobite v Knjižnici Ekonomsko-poslovne fakultet preko e-pošte: library.epf@um.si

Posredovati je potrebno naslednje podatke o zaključnem delu:

•             naslov dela,

•             ključne besede,

•             povzetek v slovenskem jeziku,

•             Sklep o zaključnem delu (ki ga izda referat).

Kontakt: library.epf@um.si (tel. 02 229 0237)

Na prejete zahtevke vam bomo odgovorili najkasneje v treh delovnih dneh.