Bibliografije raziskovalcev

Ena od dejavnosti knjižnice Ekonomsko-poslovne fakultete je izdelava bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcev v sistemu COBISS.

Avtor mora bibliografu predložit primarni vir, šele nato lahko obdelava steče.

Vsaki bibliografski enoti se določi tipologija na osnovi TIPOLOGIJE DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS. Pri tem mu lahko bibliograf pomaga.

Osebno bibliografijo izdelujemo tudi zunanjim sodelavcem, vendar to storitev zaračunamo po veljavnem
ceniku.

Kontakt: patricija.remsak@um.si, tel. 02 2290 329

 

Obvestilo o plenilskih in ugrabljenih revijah!