Posebna pravila poslovanja

Za zaposlene na Univerzi v Mariboru velja za izposojo gradiva poseben dogovor.  

Za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce ter redno zaposlene na EPF Univerze v Mariboru veljajo v knjižnici naslednja pravila:

  • Za študijski proces in raziskovalno delo lahko imajo gradivo izposojeno več kot en mesec.
  • Izposojenih lahko imajo več enot.
  • Ko knjižnica uporabnika prosi za določeno enoto (rezervirano, naročeno ali za potrebe medknjižnične izposoje), jo je dolžan takoj vrniti.
  • Gradivo, kupljeno iz “neknjižničnih” sredstev (projekti, DN ali sredstva MVŠZT) se v knjižnici zabeleži in uporabniku izposodi za nedoločen čas. Te enote je uporabnik dolžan vrniti v knjižnico, ko mu preneha delovno razmerje na EPF oziroma ko se upokoji.
  • Ob inventuri knjig so uporabniki dolžni pregledati seznam izposojenega gradiva in ga podpisanega vrniti v knjižnico.
  • Če uporabnik ni pripravljen sodelovati s knjižnico, se mu programsko izvede blokada izposoje knjižničnega gradiva.

  Pravilnik je 23. junija 2003 potrdil senat fakultete.