Center za knjižnično-informacijsko dejavnost

Kontakt

Telefonska številkaE-poštni naslov
02/22 90 237library.epf@um.si

Brošura - Knjižnica EPF

Knjižnica EPF je tako kot fakulteta stara šestdeset let. Iz nekaj sto knjig na nekdanji VEKŠ je knjižnični fond zrasel na  skoraj 100.000 knjižnih enot in 280 naslovov revij. Ob neknjižnem gradivu se pojavlja vedno več gradiva v elektronski obliki, ki omogoča dostop večjemu številu uporabnikov.
 
Knjižnica s svojo dejavnostjo podpira redni, izredni dodiplomski študij, podiplomski študij ter raziskovalno delo. Torej so naši obiskovalci dodiplomski in podiplomski študenti, učitelji, raziskovalci, kolektivni člani (ustanove in podjetja) in tudi širša strokovna javnost.
 
Gradivo je postavljeno v prostem pristopu ter pokriva predvsem področje ekonomije in poslovnih ved. Čitalnica z informacijsko, učbeniško zbirko in zbirko diplom, magistrskih in doktorskih nalog je locirana v prvem nadstropju in nudi dobre študijske pogoje.
 
Osnovno poslanstvo knjižnice je zagotavljanje vseh vrst knjižničnih storitev in informacijskih virov za študij in raziskovanje. Knjižnica je vključena v Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) s skupno izkaznico in enakimi pravili poslovanja. Sistem COBISS omogoča vpogled v zbirke večine slovenskih knjižnic, rezervacijo gradiva, podaljševanje in svetovanje tudi preko spleta.
 
Fakultetna knjižnica si prizadeva doseči aktivnejšo vlogo v študijskem in raziskovalnem procesu na fakulteti. Z višjo stopnjo informacijske pismenosti uporabnikov knjižničnih storitev bi povečala svojo učinkovitost, operativnost in ekonomičnost dobre informacijske ponudbe.

6 strokovnih sodelavcev skrbi za kakovostne knjižnične storitve:

  • nabavo in obdelavo vseh vrst gradiva
  • izposojo na dom in v čitalnico
  • medknjižnična izposoja
  • svetovanje
  • uvajanje v uporabo informacijskih virov
  • izdelavo osebnih bibliografij
  • tematske poizvedbe

Predstojnica centra

Služba za izposojo in posredovanje informacij

Čitalnica in kreativni živi laboratorij ter služba za nabavo gradiva

Služba za vodenje bibliografij in podporo raziskovalnega dela