Cenik

Cenik sta na svoji seji potrdila UO Univerze ter Ekonomsko-poslovne fakultete.

Cenik storitev

1. IZPOSOJA GRADIVA

1.1 ČLANARINA

Študenti UM jo poravnajo ob vpisu v letnik, študenti UM brez statusa ob podaljšanju študenstkih storitev, ostali pa ob vpisu v knjižnico. Članarina velja za študente UM tekoče študijsko leto, za ostale eno koledarsko leto od plačila članarine.

- Študenti Univerze v Mariboru 8,00 EUR
- Osebe brez statusa študenta UM (plačajo ob podaljšanju veljavnosti študentskih storitev na UM) 6,40 EUR
- Študenti drugih univerz in zavodov, dijaki nad 18 let, upokojenci 11,00 EUR
- Drugi uporabniki 13,00 EUR
- Članarina za 3 mesece 5,00 EUR
Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so po 3. in 4. odstavku 5. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS 29/2003) oproščeni plačila članarine.
1.2 IZPOSOJNINA (brezplačna)
1.3 IZKAZNICA 5,00 EUR (naročilo v UKM)
1.4 OPOMINI ZA ENOTO

1.4.1
Prvi opomin 2,15 EUR (7 dni po preteku izposojevalnega roka)
1.4.2 Drugi opomin 5,00 EUR (14 dni po prvem opominu)
1.4.3 Tretji opomin 8,50 EUR (21 dni po drugem opominu)
1.4.4 Opomin pred tožbo 15,00 EUR (1 mesec po tretjem opominu in izguba pravice do nadaljnje izposoje gradiva v vseh knjižnicah UM)
1.4.5 Tožba dejanski sodni stroški
1.5 IZGUBLJENA KNJIGA
Cena izgubljene knjige z upoštevanjem letnega zvišanja cen ali nadomestni izvod + stroški obdelave.
2. FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE
2.1 Tiskanje 0,10 EUR za stran (v čitalnici)
3. INFORMACIJSKE STORITVE
3.1 Tematska poizvedba, narejena ob strokovni pomoči: stroški izpisa 0,10 EUR/stran

3.2 Izdelava bibliografije za zunanje sodelavce:

1 bibliotekarska ura 27,64 EUR + 22% DDV. Obdelava članka s povzetkom 30 - 60 min, obdelava monografije 45 min, obdelava izvedenega dela 30 min.

4.MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
  Knjiga – 1 enota (posredovano po pošti) 5,00 EUR
Članek – do 20 strani 3,00 EUR (vsaka naslednja stran 0,07 EUR)
Hitro posredovanje članka po faxu ali skeniranega po e-pošti 6,00 EUR