Načrtovanje kariere

Postopek načrtovanja kariere in hkrati iskanja zaposlitve se prične z identifikacijo lastnih vrednot, zanimanj, veščin, dosežkov, izkušenj in lastnih ciljev. Razširjeno poznavanje lastnih interesov, vrednot in veščin bo pripomoglo k lažjemu  določanju vrste dela, ki ti najbolj ustreza.
 
Poleg poznavanja osebnostnih lastnosti moraš poznati tudi razmere na trgu dela, saj boš le tako lahko učinkovito načrtoval/a kariero.
 
Obdobje študija ne pomeni samo prisotnost na predavanjih in opravljanje seminarskih nalog in izpitov, pač pa je to idealna priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj. Različni interesi te lahko vodijo v obštudijsko delo. Lahko si prisiljen/a, želiš dodatna sredstva za zabavo ali pa bi rad spoznal/a razmere in delo, ki ga boš opravljal/a v prihodnje. Ne glede na to, iz katerega razloga v času študija delaš, si pridobivaš izkušnje.
 
Kadar se za določen poklic zanimaš, je potrebno, da pridobiš čim več informacij. Te informacije lahko pridobiš iz standardne klasifikacije poklicev, s spletnih strani kadrovskih in drugih organizacij, s spletnih forumov na temo zaposlitev oziroma poklici in delo. Tudi prijatelji in znanci so zelo pomemben vir informacij o poklicih.
 
Med najprimernejše načine pridobivanja informacij o želenem poklicu pa zagotovo spada informativni razgovor z osebo, ki opravlja določen poklic in/ali delo.

Dokumenti