EU vidik

EURES

Vse podatke o opravljanju strokovne prakse v EU in možnostih zaposlovanja lahko najdeš na enem mestu, to je na spletnem portalu Evropske službe za zaposlovanje (EURES - European Employment Services). EURES koordinira Evropska komisija, vanj pa so vključene nacionalne zaposlovalne službe, organizacije delodajalcev, sindikati, univerze in drugi. Naloge mreže EURES so informiranje, svetovanje in zaposlovanje ali posredovanje zaposlitve tako delodajalcem kot iskalcem zaposlitve in drugim, ki jih zanimajo možnosti zaposlitve in prost pretok oseb. Sistem sodeluje tudi pri oblikovanju skupnega evropskega trga delovne sile in s tem omogoča mladim večje možnosti zaposlitve v tujini.

Poleg informacij o zaposlovanju pa nudi spletna stran EURES tudi informacije o izobraževanju v evropskem prostoru, saj sta v času hitrih sprememb in razvoja zaposlovanje in izobraževanje zelo povezana. Nenehna nadgradnja in izpopolnjevanje znanja postajata vsakdanjost in zato znotraj spletnega portala EURES deluje tudi spletni portal PLOTEUS.

PLOTEUS

PLOTEUS je spletni portal Evropske komisije za izobraževanje in kulturo. Omogoča spletni dostop do podrobnih informacij glede izobraževanja in usposabljanja v tridesetih evropskih državah. Kratica PLOTEUS v izvirni obliki pomeni Portal On Learning Opportunities Throughout the European Space. Namen komisije je s pomočjo PLOTEUS-a izboljšati obveščanje o možnostih izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Skupaj z EURES –om, bazo podatkov Evropske komisije, ki nudi informacije o možnosti zaposlitve v EU, bo PLOTEUS postal velika spodbuda za mobilnost.

Na spletni strani PLOTEUS je na razpolago tudi zbirka povezav.

EUROPASS

Europass omogoča izboljšanje preglednosti kvalifikacij, njihovo primerljivost in prenosljivost ter prepoznavanje posameznikovih kompetenc, ki jih pridobi z izobraževanjem, usposabljanjem in delom na področju Evropske unije. Torej je z dokumenti Europass-a možna primerljivost med vsemi kandidati držav članic, ki na primer iščejo zaposlitev, se izobražujejo ali pridobivajo izkušnje v tujini v katerikoli državi članici EU.

EUROPASS predstavlja mapo, ki vsebuje 5 dokumentov, in sicer:

  • Evropass – življenjepis (predstavlja ogrodje EUROPASS-a)
  • Evropass – mobilnost (navedena obdobja učenja, ki jih je posameznik opravil v tujini)
  • Evropass – priloga k diplomi (informacije o posameznikovih izobraževalnih dosežkih na visokošolski ravni)
  • Evropass – priloga k certifikatu (opis usposobljenosti in kvalifikacij, ki jih opredeljuje certifikat o poklicnem usposabljanju).
  • Evropass – jezikovna mapa (posameznikovo znanje tujih jezikov)

Posamezniku so ti dokumenti v pomoč, sam pa se lahko odloča o tem, katere podatke bo navedel oziroma izpustil. Obrazci bodo vnaprej pripravljeni in poenoteni na področju celotne EU.