Prednosti iskanja zaposlitve z nami

Študentom bomo v času študija nudili različne aktivnosti za oblikovanje osebnega in strokovnega razvoja ter s tem povečali zaposljivost naših diplomantov in pospeševali pretok znanja med EPF in gospodarstvom:

  • izobraževalne delavnice, seminarje, predavanja in treninge
  • spodbujanje podjetij za objavljanje seznama možnih tem seminarskih nalog, diplomskih del  in projektov glede na njihove aktualne potrebe ter mentorstvo podjetij pri pripravi teh del
  • svetovanje poklicnega psihologa
  • vzpostavitev elektronske baze podatkov z življenjepisi vpisanih študentov za posredovanje profila študentov podjetjem, ki želijo navezati stike z bodočimi kadri
  • zaposlitveni sejem in posvet o zaposljivosti diplomantov EPF
  • izbor skupine študentov za opravljanje strokovnih praks v podjetjih
  • strokovne ekskurzije v uspešna slovenska podjetja
  • informiranje študentov o dogodkih in novostih na trgih dela ter aktualnih razpisih
  • posvetovanje o zaželenih profilih ekonomistov na trgu