Ponudba kariernega centra

Možnost udeležbe na različnih dogodkih:

  • Delavnice, tečaji (Na delavnicah in tečajih boste soudeleženi v samo izvedbo programa – delo na primerih, vajah in podobnem);
  • Seminarji (Posredovanje vsebine v obliki predavanj manjši skupini);
  •  Okrogle mize (Vsebinska razprava o določeni temi s poudarkom na vključitvi v diskusijo – tako za manjše kot večje skupine);
  • Predavanja (Podajanje aktualne vsebine o določeni temi – tako za manjše kot večje skupine).

Možnost obiska Kariernega centra EPF v času uradnih ur. Namen uradnih ur Kariernega centra EPF je posredovanje informacij, pomoč pri iskanju informacij in svetovanje o uporabi aktualnih virov v zvezi z:

  • razvojem kariere,
  • spoznavanje osebnostnih lastnosti,
  • pridobivanjem delovnih izkušenj,
  • iskanjem zaposlitve,
  • zaposlitvenim razgovorom ...

Vsi člani Kariernega centra EPF so o vseh dogodkih in aktivnostih obveščeni po elektronski pošti, na naših oglasnih mestih, v CV bazi pod sklopom dogodki in na spletni strani Kariernega centra EPF, prav tako pod sklopom dogodki.

Dogodke v zvezi s kariero in zaposlovanjem organiziramo sami, dogodke v zvezi s študijem pa v sodelovanju s Študentskim svetom EPF.

Karierno svetovanje za študente EPF