Ponudba kariernega centra

Možnost udeležbe na različnih dogodkih:

  • Delavnice, tečaji (Na delavnicah in tečajih boste soudeleženi v samo izvedbo programa – delo na primerih, vajah in podobnem);
  • Seminarji (Posredovanje vsebine v obliki predavanj manjši skupini);
  •  Okrogle mize (Vsebinska razprava o določeni temi s poudarkom na vključitvi v diskusijo – tako za manjše kot večje skupine);
  • Predavanja (Podajanje aktualne vsebine o določeni temi – tako za manjše kot večje skupine).

Možnost obiska Kariernega centra EPF v času uradnih ur. Namen uradnih ur Kariernega centra EPF je posredovanje informacij, pomoč pri iskanju informacij in svetovanje o uporabi aktualnih virov v zvezi z:

  • razvojem kariere,
  • spoznavanje osebnostnih lastnosti,
  • pridobivanjem delovnih izkušenj,
  • iskanjem zaposlitve,
  • zaposlitvenim razgovorom ...

Vsi člani Kariernega centra EPF so o vseh dogodkih in aktivnostih obveščeni po elektronski pošti, na naših oglasnih mestih, v CV bazi pod sklopom dogodki in na spletni strani Kariernega centra EPF, prav tako pod sklopom dogodki.

Dogodke v zvezi s kariero in zaposlovanjem organiziramo sami, dogodke v zvezi s študijem pa v sodelovanju s Študentskim svetom EPF.

 

Ponudba kariernega centra je zasnovana tako, da študentom in diplomantom omogoča celovito podporo pri razvoju kariere, krepi njihove konkurenčne prednosti na trgu dela in jim pomaga doseči njihove karijerne cilje.

Na svetovanje se lahko naročite na spodnji povezavi:

 

 

 

Karierno svetovanje za študente EPF