Politika kariernega centra

Vizija Študentskega kariernega centra EPF UM je vizija uspešnega, inovativnega in strateško naravnanega centra, ki nudi celovito podporo študentom in diplomantom pri njihovi karierni poti. Ta center je ključni del študijske ustanove ali organizacije, namenjen zagotavljanju virov, informacij, usposabljanj in mentorstva za študente ter diplomante.

Nekatere ključne sestavine vizije kariernega centra vključujejo:

 1. Posameznikovo osredotočenje: Študentski karierni center si prizadeva razumeti edinstvene potrebe, interese in ambicije posameznega študenta ali diplomanta. Ponuja personalizirane storitve in podporo, da bi vsak posameznik razvil svoj karierni načrt in cilje.
 2. Celovita podpora: Študentski karierni center zagotavlja celostno podporo, ki vključuje karierne svetovalce, delavnice za razvoj veščin, možnosti za prakse, izmenjave in mreženje z delodajalci. S tem študentom pomaga razvijati svoje znanje, spretnosti in izkušnje ter pripravi na uspešen vstop na trg dela.
 3. Inovativnost in prilagodljivost: Karierni center je odprt za novosti in stalno išče inovativne načine, kako izboljšati svoje storitve in zadovoljiti potrebe sodobnih študentov in delodajalcev. Prilagaja se spremembam na trgu dela ter uvaja nove tehnologije in orodja za boljše svetovanje in izobraževanje.
 4. Partnerstva z delodajalci: Center vzpostavlja močna partnerstva z različnimi delodajalci, podjetji in organizacijami. Tako ustvarja most med študenti in potencialnimi delodajalci ter omogoča študentom vpogled v realne delovne izkušnje in zahteve različnih industrij.
 5. Trajnostni karieri pristop: Študentski karierni center spodbuja trajnostne prakse pri iskanju zaposlitve in kariernem razvoju. Ozavešča o pomenu družbeno odgovornega dela, etičnosti in okoljske ozaveščenosti v različnih poklicnih poteh.
 6. Odličnost in sledljivost: Vizija kariernega centra vključuje vzpostavitev merljivih ciljev za ocenjevanje uspešnosti svojih programov in storitev. S tem si prizadeva za stalno izboljševanje kakovosti in učinkovitosti svojih dejavnosti.

S svojo vizijo karierni center postane ključen del študijske izkušnje in zagotavlja, da študentje in diplomanti pridobijo ustrezna znanja, veščine ter podporo, ki jih potrebujejo za uspešno in zadovoljno kariero v svoji izbrani panogi ali poklicu.

Vizija

Karierni center EPF bo najbolj priznan karierni center v Sloveniji, ki bo na področju načrtovanja in oblikovanja kariere že v času študija študenta EPF povezal z organizacijami iz Slovenije in tujine.

Poslanstvo

 

Poslanstvo kariernega centra je zagotoviti celovito, strokovno in osebno prilagojeno podporo študentom in diplomantom v njihovem kariernem razvoju ter prehodu na trg dela. Glavni cilj kariernega centra je omogočiti študentom, da razvijejo svoje talente, znanja in veščine ter se uspešno vključijo v poklicno okolje. Tu je nekaj ključnih točk, ki opisujejo poslanstvo kariernega centra:

 1. Karierno svetovanje: Študentski karierni center zagotavlja strokovno svetovanje in usmerjanje študentom pri izbiri študijske smeri, kariernih ciljev in načrtovanju kariere. S skrbnim poslušanjem posameznih potreb in interesov pomaga študentom razumeti svoje možnosti ter jih usmerja na pot do uresničitve njihovih kariernih ciljev.
 2. Razvoj kariernih veščin: Center organizira delavnice, usposabljanja in druge dejavnosti za razvoj ključnih kariernih veščin, kot so komunikacija, vodenje, timsko delo, reševanje problemov, medosebni odnosi in druge veščine, ki so ključne za uspeh na trgu dela.
 3. Povezovanje z delodajalci: Študentski karierni center vzpostavlja močna partnerstva z delodajalci in organizira dogodke, sejme zaposlovanja in mreženje, ki omogočajo študentom neposreden stik z različnimi podjetji in industrijami. S tem se povečajo možnosti za prakse, stažiranje in zaposlitev po končanem študiju.
 4. Podpora pri iskanju zaposlitve: Študentski karierni center pomaga študentom pri pripravi življenjepisa, motivacijskega pisma in priprav na razgovore za zaposlitev. Nudi tudi informacije o razpoložljivih delovnih mestih in karierne nasvete za uspešen vstop na trg dela.
 5. Vključevanje v mednarodno okolje: Študentski karierni center spodbuja študente k mednarodnim izmenjavam, pridobivanju medkulturnih izkušenj ter razumevanju globalnega trga dela.
 6. Raziskovanje kariernih možnosti: Študentski karierni center omogoča študentom, da raziskujejo različne karijerne poti in industrije, s čimer spodbuja raznovrstnost kariernih izbir.
 7. Spremljanje in vrednotenje: Študentski karierni center nenehno spremlja učinkovitost svojih programov in storitev ter izvaja vrednotenja, da zagotovi stalno izboljševanje in prilagajanje potrebam študentov.

Skupaj s svojo vizijo, poslanstvo kariernega centra igra ključno vlogo pri usmerjanju študentov na poti do uspešne in izpolnjujoče kariere ter zagotavljanju, da so dobro pripravljeni na izzive in priložnosti na trgu dela.

Temeljni cilji

Pri zasledovanju poslanstva je Karierni center EPF predan k doseganju naslednjih temeljnih ciljev:

 • spodbuditi študente EPF k razvoju intelektualnih, študijskih in strokovnih potencialov z namenom razvijanja lastnih znanj in veščin,
 • svetovati študentom EPF pri razvoju kariere kot integriranemu in vseživljenjskemu procesu odločanja na osebni, profesionalni in študijski ravni,
 • ustvariti podporno, varno, odzivno in  verodostojno okolje, ki spodbuja študente EPF k odkrivanju možnosti za kariero, temelječih na posameznikovih vrednotah, sposobnostih in interesih,
 • prepoznavati, vrednotiti in spodbujati karierne možnosti študentov EPF ob ustrezni informacijski, kadrovski in tehnični podpori,
 • prizadevati si za odličnost, inovativnost, profesionalnost, etičnost in napredek pri delu in odnosu do študentov EPF in organizacij,
 • vzpostaviti in vzdrževati dobre poslovne stike in odnose z organizacijami ter njihovimi kadrovskimi oddelki.