Politika kariernega centra

Vizija in poslanstvo Kariernega centra EPF izhajata iz vizije in poslanstva Ekonomsko-poslovne fakultete in podpirata vse njene elemente.

Vizija

Karierni center EPF bo najbolj priznan karierni center v Sloveniji, ki bo na področju načrtovanja in oblikovanja kariere že v času študija študenta EPF povezal z organizacijami iz Slovenije in tujine.

Poslanstvo

Karierni center EPF kot del Ekonomsko-poslovne fakultete prispeva k integriranemu razvoju kariere študentov EPF znotraj študija ekonomije in poslovnih ved. Študentom EPF zagotavlja priložnosti za načrtovanje kariere, oblikovanje vrednot, določanje kariernih ciljev, razvoj veščin in strokovnih kompetenc ter pridobivanje izkušenj. Karierni center EPF bogati znanje in veščine študenta ter njegovo odgovornost za razvoj kariere. Organizacijam omogoča prepoznavanje ustrezno usposobljenih človeških virov že v času njihovega študija ter vključevanje v razvoj le-teh. Karierni center EPF je vez med študenti EPF in gospodarskimi ter drugimi okolji.

Temeljni cilji

Pri zasledovanju poslanstva je Karierni center EPF predan k doseganju naslednjih temeljnih ciljev:

  • spodbuditi študente EPF k razvoju intelektualnih, študijskih in strokovnih potencialov z namenom razvijanja lastnih znanj in veščin,
  • svetovati študentom EPF pri razvoju kariere kot integriranemu in vseživljenjskemu procesu odločanja na osebni, profesionalni in študijski ravni,
  • ustvariti podporno, varno, odzivno in  verodostojno okolje, ki spodbuja študente EPF k odkrivanju možnosti za kariero, temelječih na posameznikovih vrednotah, sposobnostih in interesih,
  • prepoznavati, vrednotiti in spodbujati karierne možnosti študentov EPF ob ustrezni informacijski, kadrovski in tehnični podpori,
  • prizadevati si za odličnost, inovativnost, profesionalnost, etičnost in napredek pri delu in odnosu do študentov EPF in organizacij,
  • vzpostaviti in vzdrževati dobre poslovne stike in odnose z organizacijami ter njihovimi kadrovskimi oddelki.