Obisk Hiše Evropske unije in Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije

Kategorija: Alumni

Od: 18 december 2019 ob 10:00

Do: 18 december 2019 ob 14:00

Hiše Evropske unije in Urad za intelektualno lastnino RS

Katedra za gospodarsko pravo

andreja.primec@um.si

Študentje Ekonomsko-poslovne fakultete UM smo se v organizaciji Katedre za gospodarsko pravo EPF UM in s pomočjo Kariernega centra UM, ki je kril stroške prevoza, 18. decembra 2019 odpravili na strokovno ekskurzijo v Ljubljano, v okviru katere smo obiskali Hišo Evropske unije in Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije. V Hiši Evropske unije, kjer imata predstavništvo Evropska komisija in Evropski parlament, smo se udeležili predavanja o prednostnih nalogah Evropske komisije v programskem obdobju med 2019 in 2024.  Izpostavljeni so bili okoljski trajnostni cilji, katerih glavni namen je, da bo Evropa do leta 2050 podnebno nevtralna celina in socialni cilji, ki se nanašajo predvsem na problematiko staranja prebivalstva in nižanja rodnosti, kar povzroča probleme tudi pri finančni vzdržnosti obstoječih sistemov.

Na Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije so nam predstavili določene pravice intelektualne  lastnine: model, znamko in patent. Patent kot tak varuje predvsem različne izume, model je namenjen zaščiti zunanjega videza izdelka, znamka pa je namenjena predvsem razlikovanju med različnimi proizvodi in storitvami. Poleg značilnosti posameznih vrst patentov, znamk in modelov so bile predstavljene tudi časovne omejitve trajanja posamezne pravice, stroški prijavnih postopkov in sam postopek prijave.

Nazaj na dogodke