Svetovanje

Sodelavci Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru opravljajo svetovanja v okviru inštitutov.

Svetovalno delo obsega področja:

 • Računovodstvo, revizija in davščine;
 • Razvoj managementa;
 • Marketing;
 • Podjetništvo in management malih podjetij;
 • Projektni management;
 • Tehnologija;
 • Poslovna logistika;
 • Organizacija in informatika;
 • Gospodarsko pravo;
 • Operacijske raziskave;
 • Upravljanje človeških virov,
 • Ekonomska diagnoza in prognoza;
 • Ekonomski odnosi s tujino;
 • Finance in bančništvo,
 • Tuji poslovni jeziki.