Oblike izobraževanja

Vseživljenjsko izobraževanje je nujno potrebno za uspešno delovanje vsakega posameznika, bodisi za študente, za zaposlene, kot za vse druge posameznike, v različnih starostnih obdobjih in z različnimi zanimanji. Znanje, ki ga ponujamo na Ekonomsko-poslovni fakulteti, je izjemno kakovostno, saj je skrb za kakovost naša prioriteta, kar dokazujejo tudi mednarodne akreditacije ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), ki smo ju pridobili za naše študijske programe. Zato smo na Ekonomsko-poslovni fakulteti oblikovali ponudbo sodobnih oblik izobraževanja, ki so časovno in vsebinsko prilagojene zaposlenim v podjetjih in posredujejo aktualna znanja za uporabo v praksi.

Vseživljenjsko izobraževanje ni več le predmet svobodne odločitve posameznika, temveč je nujna izbira vsakogar, ki želi napredovati na delovnem mestu.

Formalne oblike izobraževanja

Formalne oblike se nanašajo na posamezne predmete, dele študijskih programov in študijske programe za izpopolnjevanje, ki jih lahko izvajamo prilagojeno glede na čas in kraj, ter vsebino izobraževanja udeležencev.

Neformalne oblike izobraževanja

Pripravili smo različne oblike neformalnega izobraževanja, kot so npr. seminarji, delavnice, izobraževanja za zaključene skupine in svetovanja. Razpisani seminarji in delavnice pokrivajo naslednja vsebinska področja:

 • Računovodstvo, revizija in davščine;
 • Marketing;
 • Podjetništvo in management malih podjetij;
 • Projektni management;
 • Tehnologija;
 • Poslovna logistika;
 • Organizacija in informatika;
 • Gospodarsko pravo;
 • Operacijske raziskave;
 • Upravljanje človeških virov,
 • Ekonomska diagnoza in prognoza;
 • Ekonomski odnosi s tujino;
 • Finance in bančništvo,
 • Tuji poslovni jeziki.

Seminarji in delavnice, ki jih ponujamo, združujejo akademsko razmišljanje, praktične izkušnje in razumevanje kompleksnih poslovnih izzivov, s katerimi se soočajo zaposleni. Ponujamo vam tudi izobraževanje za zaključene skupine, ki ga v dogovoru z naročnikom pripravimo za posamezne vodstvene ali strokovne skupine sodelavcev in je glede termina in kraja izvajanja prilagojeno potrebam naročnika.