Vseživljenjsko izobraževanje na EPF

Kontakt

Skrbnica programaTelefonska številkaE-poštni naslov
prof. dr. Zdenka Ženko02/ 22 90 113raziskovanje.epf@um.si

Vseživljenjsko učenje – »Naveličaš se vseh stvari, razen učenja« (Virgil (70-19 BC)) 

Ekonomsko-poslovna fakulteta ima pomembno vlogo pri uresničevanju vseživljenjskega učenja posameznikov. Vseživljenjsko učenje daje poudarek učenju v vseh življenjskih obdobjih ljudi, delimo pa ga lahko na formalno, neformalno in priložnostno učenje. Nekatere oblike vseživljenjskega učenja so lahko tudi vezane na posamezne vsebine, kot je na primer učenje za aktivno državljanstvo, učenje za osebnostni razvoj, učenje za socialno vključenost, učenje za večjo zaposljivost in podobno. Cilji vseživljenjskega učenja na naši fakulteti so, da se aktivno vključujemo v okolje in povezujemo različne skupine prebivalcev, v različnih starostnih skupinah in aktivne na različnih področjih, z znanjem, ki ga na fakulteti premoremo, ob tem pa se povezujemo tudi z gospodarstvom, saj na ta način lahko vzpostavimo tesnejši stik med teorijo in prakso. S tem prispevamo k dvigu izobrazbene strukture v različnih delovnih in življenjskih okoljih.

Pri nas se zavedamo velike potrebe po nenehnem učenju naših diplomantov. Njihovo učenje se ni zaključilo z diplomo, saj vedo, da je nenehno učenje nujno, če želijo slediti vedno novim zahtevam in oblikam delovnega procesa. Organiziramo odprte seminarje in seminarje za zaključene skupine. Odprte (razpisane) seminarje in delavnice izvajamo v prostorih fakultete. Na odprtih seminarjih so udeleženci iz različnih podjetij in drugih organizacij, zato je to priložnost za medsebojna poznanstva in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks. Organiziramo pa tudi seminarje ali delavnic za zaključene skupine. To je možno izvesti za eno podjetje ali za več podjetij. Izvedba tovrstnih seminarjev je lahko tudi v podjetju. V okviru neformalnih oblik izobraževanja praviloma ni preverjanja znanja. Potrdilo, ki ga prejmejo udeleženci pa lahko uveljavijo pri vpisu v študijske programe v postopku priznavanja znanj in spretnosti. Seminarji in delavnice, ki smo jih pripravili na naši fakultete, temeljijo na dveh ciljih: prispevajo k osebnostnemu razvoju udeležencev kakor tudi razvoju organizacij, iz katerih prihajajo poslovodni in strokovni delavci. Temu so prilagojeni način dela, program in vrsta seminarja in delavnic. Seminarje in delavnice pripravljamo skupaj s strokovnjaki iz prakse, to pa pomeni, da naši seminarji in delavnice združujejo akademsko razmišljanje in praktične izkušnje.