Naročnik projekta: European Commission, Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, Belgium;

Naslov projekta: Lifelong Learning Programme, Jean Monnet programme: Evropska unija za mlade (EU4YOUth)

Vsebina projekta: Namen programa Evropske komisije »Jean Monnet« je spodbujanje akademskih dejavnosti na področju evropske integracije in širjenje znanja o Evropski uniji (EU). Akcija programa Jean Monnet “Informacijske in raziskovalne aktivnosti za spoznavanje EU v šoli“ je spodbujala odličnost v poučevanju, raziskovanju in razpravljanju o EU in procesu evropske integracije. Aktivnosti projekta so obsegale razvoj vsebin za poučevanje o EU na ravni osnovnih in srednjih šol ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izvajanje usposabljanja učiteljev za poučevanje o EU in procesu evropske integracije ter izobraževanje učencev, dijakov in študentov višjih šol o EU in procesu evropske integracije. Namen projekta EU4YOUth je bil širiti znanja med mladimi o procesu evropske integracije ter EU kot o njihovem širšem življenjskem študijskem in zaposlitvenem prostoru. Ključni cilji projekta so bili ozavestiti mlade o pomenu odprtosti družb, strpnosti do kulturne, socialne in politične raznolikosti, prispevati k izobrazbenemu profilu mladih generacij, s katerim bodo lahko mladi sooblikovali globalni svet ne samo na ekonomsko učinkovit način, temveč tudi na družbeno odgovoren način, informirati mlade o priložnostih z vidika dela, študija in bivanja v drugih državah EU, s širjenjem dejstev o koristih tesnejših ekonomskih, družbenih in političnih vezi z državami v regiji promovirati naklonjenost družb učenju, višji učinkovitosti in inoviranju, preseganju preteklih sporov, nediskriminaciji tujcev, izgradnji miru in stabilnosti ter prizadevanju po sodelovanju in mednarodni mobilnosti, prispevati k oblikovanju družbene klime, ki ceni evropsko in mednarodno usmerjenost institucij, podjetij in posameznikov. V projektu smo razvili učne načrte in učna gradiva za osnovnošolce, dijake in študente višjih šol, izvedli usposabljanje učiteljev za poučevanje na osnovi novih učnih gradiv, ter izvedli učne delavnice za spodbujanje aktivnega in timskega dela ter e-učenja učencev, dijakov in študentov višjih šol na osnovi novih učnih gradiv.

Trajanje projekta: 01.09.2012 – 31.08.2013

Nosilka projekta: doc. dr. Romana Korez Vide