Izbirni predmeti

Izbirni predmet 1

Predmet ECTS EJS MT MA MP PO PFB RD TU
Analiza poslovnega odločanja 5 x x x x x x x x
Finančna matematika 5 x x x x x x x x
Management kakovosti 5 x x x x x x x x
Okoljska ekonomika in okoljski management 5 x x x x x x x x
Operacijske raziskave 5 x x x x x x x x
Statistična analiza v poslovni ekonomiji
5 x x x x x x x x
Tehnologija in podjetniško varstvo okolja 5 x x x x x x x x

Izbirni predmet 2

Izbirni predmet strokovnega razvoja

Predmet ECTS EJS MT MA MP PO PFB RD TU
Kultura in etika podjetja 6 x x x x x x x x
Metode ustvarjalnega reševanja problemov 6 x x x x x x x x
Organizacija strokovnega dela in upravljanja s časom 6 x x x x x x x x
Računalniški pripomočki v poslovnem okolju 6 x x x x x x x x
Tuji poslovni jezik I/II:
ANG II, NEM II
6 x x x x x x x x
Tuji poslovni jezik II/I:
ANG I, NEM I
6 x x x x x x x x
Poslovno komuniciranje 6 x x x x x x x x
​Sodobni družbeni pojmi in procesi ​6 x​ ​x x​ x​ x​ ​x x​ ​x

 

Študent lahko sam izbere do 10 % vsebin (18 ECTS) iz drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ali na drugih visokošolskih institucijah. Izbirne vsebine se priznavajo kot Izbirni predmet 2 in Izbirni predmet strokovnega razvoja (št. 17 v drugem in št. 26 v tretjem letniku).

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=168  

Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent, vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje, zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna v semestru. V naborih izbirnih predmetov lahko študent menja izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet. Evidenco o zapolnitvi mest pri posameznem izbirnem predmetu vodi Služba za študentske in študijske zadeve, na osnovi kvot, ki jih obravnava komisija za študijske zadeve. Sprejeto na Senatu EPF dne, 20. 4. 2018.

Seznam predmetov v semestru, ko se predmet izvaja in prostih mest na dan objave, bo objavljen na spletni strani prvi dan pedagoškega procesa.

 

 

Obrazci