Usmeritve visokošolskega študijskega programa 1. stopnje "Poslovna ekonomija"

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu "Poslovna ekonomija" ponujamo 8 študijskih usmeritev:

  • 1. letnik (skupen) 
  • Ekonomika in upravljanje javnega sektorja 
  • Management 
  • Marketing 
  • Mednarodno poslovanje 
  • Podjetništvo 
  • Poslovne finance in bančništvo 
  • Računovodstvo in davščine 
  • Turizem