Diplomsko delo in zaključitev študija

Kontakt

02/ 22 90 211

vs.epf@um.si

Predloga za pisna dela na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v pomoč pri nastajanju vseh vaših pisnih del, tako seminarskih in projektnih nalog, kot tudi zaključnih del.

Zaključno delo naložite v DKUM, ki ga najdete na povezavi: https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela

KRATKA NAVODILA ODDAJE DOKUMENTACIJE PRED ZAGOVOROM:

Pogoj za oddajo dokumentacije pred zagovorom so vse opravljene in v AIPS vpisane obveznosti.

Ko je z mentorjem usklajena končna verzija diplomskega dela, lahko študent glede na predhodni dogovor z mentorjem, odda dokumentacijo na dva načina:

-   po elektronski pošti s šolskega elektronskega naslova mentorju pošlje elektronski izvod diplomskega dela, Poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli, izpolnjeno Izjavo o ustreznosti diplomskega dela (Priloga 3) in  s svojimi osebnimi podatki izpolnjen Predlog za imenovanje članov komisije za zagovor diplomskega dela (Obrazec 2) ali

-     v informacijski pisarni fakultete (vložišču), ki se nahaja v pritličju na Razlagovi 14, odda mentorju 2 mehko vezana izvoda diplomskega dela (v primeru somentorstva 3 izvode), Poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli, s svojimi osebnimi podatki izpolnjeno Izjavo o ustreznosti diplomskega dela (Priloga 3) in s svojimi osebnimi podatki izpolnjen Predlog za imenovanje članov komisije za zagovor diplomskega dela (Obrazec 2).

 

Mentor v primeru oddaje:

-    izvoda diplomskega dela in prilog preko elektronske pošte, v Center za izobraževalno dejavnost najkasneje 14 dni pred predvidenim datumom zagovora posreduje natisnjeno in podpisano Izjavo o ustreznosti diplomskega dela (Priloga 3), izpolnjen in s strani predstojnika usmeritve podpisan Predlog za imenovanje članov komisije za zagovor diplomskega dela (Obrazec 2) s predvidenim datumom in uro zagovora. V kolikor sta predstojnik usmeritve in mentor ista oseba, Obrazec 2 podpiše predstojnik katedre. Mentor izvod elektronske verzije diplomskega dela preko elektronske pošte posreduje predsedniku komisije za zagovor diplomskega dela, v primeru somentorstva še somentorju.

-     mehko vezanega izvoda diplomskega dela, obdrži 1 mehko vezan izvod diplomskega dela, 1 mehko vezan izvod diplomskega dela odda predsedniku komisije (v primeru somentorstva odda 1 izvod še somentorju), v Center za izobraževalno dejavnost pa najkasneje 14 dni pred predvidenim datumom zagovora posreduje natisnjeno in podpisano Izjavo o ustreznosti diplomskega dela (Priloga 3), izpolnjen in s strani predstojnika usmeritve podpisan Predlog za imenovanje članov komisije za zagovor diplomskega dela (Obrazec 2) s predvidenim datumom in uro zagovora. V kolikor sta predstojnik usmeritve in mentor ista oseba, Obrazec 2 podpiše predstojnik katedre.

Navodila za diplomsko delo

    Obrazci