Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje "Poslovna ekonomija"

Kontakt

Prodekanica za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Aleksandra Pisnik
Vodja študijskega programadoc. dr. Matjaž Iršič 
Kontakt za VS program:

vs.epf@um.si    02/ 22 90 211 

 

 

 

Uradne ure referataUradne ure po telefonu so:

Uradne ure med letom:

Ponedeljek: 11.30 - 13.30

Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

Sreda: 11.30 - 13.30

Četrtek: 11.30 - 13.30

Petek: 11.30 - 13.30                    

***************************

Poletne uradne ure:

Od 24. julija do 4. avgusta ni uradnih ur zaradi vpisa novincev.

Od 1. do 21. julija in od 7. do 31. avgusta:

- vsak dan med 12. in 13. uro

***************************

  • ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 9:00-10:00
  • torek od 11:30-12:30.

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Pogoji in omejitve

• poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu;
• matura v kateremkoli srednješolskem programu;
• zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu
• končan katerikoli srednješolski program do 1. 6. 1995.

Omejitve vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati z opravljeno maturo izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60% točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Pri kandidatih, ki so opravili poklicno maturo, se upošteva splošni uspeh pri poklicni maturi (20% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri maturitetnem predmetu (40% točk).

Pridobljeni strokovni naslovi

Diplomant(ka) bolonjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa "Poslovna ekonomija" pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (VS) oziroma diplomirana ekonomistka (VS), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (VS), ko opravi s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.

Samoevalvacijska poročila študijskega programa (povzetki):