Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje "Poslovna ekonomija"

Kontakt

Prodekanica za izobraževalno dejavnostdoc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Vodja študijskega programadoc. dr. Matjaž Iršič 
Kontakt za VS program:vs.epf@um.si

 

Uradne ure so do preklica ODPOVEDANE. Za vse informacije smo dosegljivi po elektronski pošti in po telefonu. Vse zadeve lahko pošiljate tudi po navadni pošti.

V kolikor nas na telefon ne morete priklicati, vas prosimo, da nam na e-naslov pošljete vaše vprašanje ali telefonsko številko, da bomo lahko v najkrajšem možnem času stopili v stik z vami.

 

Uradne ure referataUradne ure po telefonu so:

Ponedeljek: 11.30 - 13.30
Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30
Sreda: 11.30 - 13.30
Četrtek: 11.30 - 13.30
Petek: 11.30 - 13.30

  • ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 9:00-10:00
  • torek od 11:30-12:30.

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Pogoji in omejitve

• poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu;
• matura v kateremkoli srednješolskem programu;
• zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu
• končan katerikoli srednješolski program do 1. 6. 1995.

Omejitve vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati z opravljeno maturo izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60% točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Pri kandidatih, ki so opravili poklicno maturo, se upošteva splošni uspeh pri poklicni maturi (20% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri maturitetnem predmetu (40% točk).

Pridobljeni strokovni naslovi

Diplomant(ka) bolonjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa "Poslovna ekonomija" pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (VS) oziroma diplomirana ekonomistka (VS), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (VS), ko opravi s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.