Računovodstvo, revizija in davščine

Vaša znanja bodo nujna za opravljanje strokovno zahtevnih del v različnih organizacijah na področjih računovodenja in revidiranja, opravljanja davčne dejavnosti, za opravljanje davčnosvetovalne dejavnosti v obliki samostojnega poklica oziroma poslovodnika ali lastnika poslovne osebe za opravljanje tovrstnih storitev drugim.

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Osnove poslovodnega računovodstva 6
Izbirni predmet 1 5
Stroškovno računovodstvo 6
Izbirni predmet 2 5
Statistika 5
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Finančno računovodstvo 7
Davčno računovodstvo 7
Izbirni predmet 3 6
Izbirni predmet 4 7
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

3. Letnik