Mednarodna poslovna ekonomija

Kot diplomant te usmeritve boste usposobljeni za samostojno in ustvarjalno opravljanje zahtevnih strokovnih del na področju mednarodne ekonomije, mednarodnega poslovanja in managementa na operativni in strateški ravni. Poudarjene so sposobnosti opravljanja strokovnih poslov na področju mednarodnega trženja, mednarodnih financ, logistike in turizma.

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Ekonomska analiza in politika 6
Izbirni predmet 1 5
Management dobavnih verig 6
Izbirni predmet 2 5
Statistika 5
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Mednarodni ekonomski odnosi 7
Mednarodna ekonomika I 7
Izbirni predmet 3 6
Izbirni predmet 4 7
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

3. Letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS
Mednarodne poslovne finance 6
Mednarodno trženje 6
Politika podjetja in strateški management 5
Mednarodni turizem 5
Izbirni predmet 5 5
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3

6. semester (letni)

Predmet ECTS
Mednarodna poslovna logistika 7
Izbirni predmet 6 7
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3
Smerni projekt - Mednarodna poslovna ekonomija 7
Diplomski projekt 6