MARKETING

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Management nabave in oskrbnih verig 6
Izbirni predmet 1 5
Marketinški management izdelkov 6
Izbirni predmet 2 5
Statistika 5
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

 4. semester (letni)

Predmet ECTS
Vedenje odjemalcev 7
Marketinške poti 7
Izbirni predmet 3 6
Izbirni predmet 4 7
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

3. Letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS
Marketinško komuniciranje 6
Raziskovanje marketinga 6
Politika podjetja in strateški management 5
Management blagovnih znamk 5
Izbirni predmet 5 5
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3

6. semester (letni)

Predmet ECTS
Management prodaje 7
Izbirni predmet 6 7
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3
Smerni projekt - Marketing 7
Diplomski projekt 6