Management in organizacija poslovanja

S pridobljenim znanjem boste nepogrešljivi pri oblikovanju organizacijskih rešitev in konceptov ter v managementu poslovnih procesov. Usposobljeni boste za analiziranje delovanja organizacij, oblikovanje organizacijskih sprememb, njihove strukture in delovanja ter za uporabo sodobne informacijske tehnologije v poslovnih procesih.

Kontakt

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Managementski koncepti 6
Izbirni predmet 1 5
Projektni management 6
Izbirni predmet 2 5
Statistika 5
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Management človeških virov 7
Poslovna etika 7
Izbirni predmet 3 6
Izbirni predmet 4 7
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3

3. Letnik