Finance in bančništvo

Vaši delodajalci vas bodo potrebovali za samostojno, interdisciplinarno in profesionalno reševanje poslovno finančnih izzivov v podjetjih, bankah, državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, javnih zavodih.

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Denarništvo 6
Izbirni predmet 1 5
Osnove poslovodnega računovodstva 6
Izbirni predmet 2 5
Statistika 5
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Finančni trgi 7
Javne finance I 7
Izbirni predmet 3 6
Izbirni predmet 4 7
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3

3. letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS
Zavarovalništvo 6
Finančno upravljanje in vodenje podjetij I 6
Politika podjetja in strateški management 5
Obvladovanje tveganj 5
Izbirni predmet 5 5
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3

6. semester (letni)

Predmet ECTS
Bančni management I 7
Izbirni predmet 6 7
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3
Smerni projekt - Finance in bančništvo 7
Diplomski projekt 6