Ekonomija

Na tej usmeritvi boste pridobili znanja, ki so nujna pri reševanju najbolj zapletenih vprašanj gospodarskih družb, organizacij javnega sektorja in državne uprave. Ker boste razumeli koncepte globalnih svetovnih procesov, boste ta znanja lahko uporabljali tudi v mednarodnih organizacijah.

Kontakt

Spletna stran usmeritve

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Ekonomska analiza in politika 6
Izbirni predmet 1 5
Zavarovalništvo 6
Izbirni predmet 2 5
Statistika 5
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Razvoj ekonomske misli 7
Proizvodnja in razdelitev dohodka 7
Izbirni predmet 3 6
Izbirni predmet 4 7
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3

3. Letnik

5.semester (zimski)

Predmet ECTS
Makroekonomija odprtega gospodarstva 6
Ekonometrija I. 6
Politika podjetja in strateški management 5
Obvladovanje tveganj 5
Izbirni predmet 5 5
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3

6.semester (letni)

Predmet ECTS
Analiza trga in cen 7
Izbirni predmet 6 7
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3
Smerni projekt - Ekonomija 7
Diplomski projekt 6