Univerzitetni študijski program 1. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

S študijskim programom »Ekonomske in poslovne vede« postavljamo študente v položaj odgovornih in aktivnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Ponujamo jim možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah prilagodijo znaten del študijskega programa in izberejo tiste predmete, s katerimi bodo pridobili taka strokovna znanja, za katera bodo sami ocenili, da so pomembna za njihov osebni strokovni razvoj in bodočo kariero.

Spremenjeni vpisni pogoji za vpis na UN študijski program 1. stopnje od študijskega leta 2025/2026

Kontakt

Prodekanica za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Aleksandra Pisnik
Vodja študijskega programaprof. dr. Aleksandra Pisnik
Kontakt za UN program:

uni.epf@um.si  02/ 22 90 241 

 

 

 
Uradne ure referataUradne ure po telefonu so:

Uradne ure med letom:

Ponedeljek: 11.30 - 13.30

Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

Sreda: 11.30 - 13.30

Četrtek: 11.30 - 13.30

Petek: 11.30 - 13.30                    

***************************

Poletne uradne ure:

Od 24. julija do 4. avgusta ni uradnih ur zaradi vpisa novincev.

Od 1. do 21. julija in od 7. do 31. avgusta:

- vsak dan med 12. in 13. uro

 

***************************

  • ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 9:00-10:00
  • torek od 11:30-12:30.

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Pogoji in omejitve

  • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu z dodatnim maturitetnim predmetom (matematika, tuj jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija);
  • matura v kateremkoli srednješolskem programu;
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu;
  • končan katerikoli srednješolski program do 1. 6. 1995.

Omejitve vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi, maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) ter na splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).Enak sistem izbora velja pri kandidatih, ki so končali katerikoli srednješolski program pred 1. 6. 1995.

Pridobljeni strokovni naslovi

Diplomant(ka) bolonjskega univerzitetnega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN) oziroma diplomirana ekonomistka (UN), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (UN), ko opravi s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.

Samoevalvacijska poročila študijskega programa (povzetki):