Univerzitetni študijski program 1. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

S študijskim programom »Ekonomske in poslovne vede« postavljamo študente v položaj odgovornih in aktivnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Ponujamo jim možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah prilagodijo znaten del študijskega programa in izberejo tiste predmete, s katerimi bodo pridobili taka strokovna znanja, za katera bodo sami ocenili, da so pomembna za njihov osebni strokovni razvoj in bodočo kariero.

Kontakt

 

 

Prodekanica za izobraževalno dejavnostdoc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Vodja študijskega programadoc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Kontakt za UN program:

un.epf@um.si

 

Uradne ure so do preklica ODPOVEDANE. Za vse informacije smo dosegljivi po elektronski pošti in po telefonu. Vse zadeve lahko pošiljate tudi po navadni pošti.

V kolikor nas na telefon ne morete priklicati, vas prosimo, da nam na e-naslov pošljete vaše vprašanje ali telefonsko številko, da bomo lahko v najkrajšem možnem času stopili v stik z vami.

Uradne ure referataUradne ure po telefonu so:
Ponedeljek: 11.30 - 13.30
Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30
Sreda: 11.30 - 13.30
Četrtek: 11.30 - 13.30
Petek: 11.30 - 13.30
  • ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9:00-10:00
  • torek od 11:30-12:30

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Pogoji in omejitve

  • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu z dodatnim maturitetnim predmetom (matematika, tuj jezik, geografija, sociologija, zgodovina, psihologija, ekonomija);
  • matura v kateremkoli srednješolskem programu;
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu;
  • končan katerikoli srednješolski program do 1. 6. 1995.

Omejitve vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi, maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) ter na splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).Enak sistem izbora velja pri kandidatih, ki so končali katerikoli srednješolski program pred 1. 6. 1995.

Pridobljeni strokovni naslovi

Diplomant(ka) bolonjskega univerzitetnega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« pridobi strokovni naslov diplomirani ekonomist (UN) oziroma diplomirana ekonomistka (UN), strokovni naslov se okrajšano zapiše kot dipl. ekon. (UN), ko opravi s študijskim programom predpisane študijske obveznosti.