Podjetništvo in inoviranje

Na tej usmeritvi boste diplomanti usposobljeni za razumevanje in vodenje lastnega podjema in invencijsko-inovacijskih procesov ter za ekonomsko podprto odločanje pri razvojno usmerjenih organizacijah. Lahko boste opravljali svetovalne, raziskovalne in druge znanstvene dejavnosti, povezane s podjetništvom in inoviranjem v najširšem smislu teh procesov.

Kontakt

Spletna stran usmeritve

Predstavitveni video

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS
Metode raziskovanja 10
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Temeljni koncepti podjetja
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10
Inovacijski management 10

2. semester (letni)

Predmet ECTS
Tehnološko in eko-inoviranje 8
Razvoj dinamičnega podjetja 8
Podjetniški proces 8
Izbirni predmet 1 6

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Mednarodno in digitalno podjetništvo 10
Pravo intelektualne lastnine 10
Izbirni predmet 2 10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Magistrsko delo 30

2. LETNIK - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS
Inovacijski management 10
Mednarodno podjetništvo 10
Pravo intelektualne lastnine  10
Magistrsko delo 30