Študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede

Podiplomski študijski program je naravnan raziskovalno. Študente usmerja k poglobljenemu in raziskovalno podprtemu reševanju ekonomskih in poslovnih problemov na področju izbrane študijske smeri. Študij zagotavlja potrebno strokovno usposobljenost za delo v gospodarski praksi, praviloma na najzahtevnejših strokovnih, analitskih, raziskovalnih in tudi menedžerskih položajih.

PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV

magister (magistrica) ekonomskih in poslovnih ved (mag. ekon. in posl. ved.)

magister (magistrica) podatkovnih znanosti v poslovanju (mag. podatk. znan. v poslov.), strokovni naslov pridobijo le študentje, ki uspešno zaključijo smer Podatkovne znanosti v poslovanju

 

NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA: redni in izredni

Študijski smeri Ekonomske in poslovne študije in Podatkovne znanosti v poslovanju se izvajata le kot izredni študij in samo v angleškem jeziku.

 

TRAJANJE ŠTUDIJA

Študij traja 2 leti (4. semestre) in obsega 120 ECTS.

 

 

Kontakt

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

prof. dr. Aleksandra Pisnik

Vodja študijskega programaprof. dr. Vojko Potočan
Kontakt za redni študijmag.epf@um.si, tel. št. 02/2290 203
Kontakt za izredni študijdok.epf@um.si. tel. št. 02/2290 206

 

Uradne ure referata

 

Poletne uradne ure:

Od 1. do 30. julija in od 19. do 31. avgusta:

- vsak dan med 12. in 13. uro

Od 24. julija do 4. avgusta ni uradnih ur zaradi vpisa novincev.

***************************

Uradne ure med letom:

Ponedeljek: 11.30 - 13.30

Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

Sreda: 11.30 - 13.30

Četrtek: 11.30 - 13.30

Petek: 11.30 - 13.30                    

***************************

Uradne ure po telefonu so:

- v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 9:00-10:00

- in torek od 11:30-12:30.

***************************

Trajanje študija

Študij traja 2 leti (4 semestri) in obsega 120 ECTS kreditnih točk.

Oblike študija

Študij se izvaja kot redni in izredni (Maribor).
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 380 redno,150 izredno.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v višji letnik: 20.

Pogoji in omejitve


Pogoje za hitrejše napredovanje in vzporedno izobraževanje določi senat Ekonomsko-poslovne fakultete.

Pridobljen strokovni naslov

Diplomant(ka) magistrskega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« pridobi strokovni naslov magister ekonomskih in poslovnih ved oziroma magistrica ekonomskih in poslovnih ved. Strokovni naslov se okrajšano zapiše kot mag. ekon. in posl. ved.

Diplomant(ka) magistrskega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« na študijski smeri Podatkovne znanosti v poslovanju pridobi strokovni naslov magister (magistrica) podatkovnih znanosti v poslovanju. Strokovni naslov se okrajšano zapiše kot mag. podatk. znan. v poslov.

Samoevalvacijska poročila študijskega programa (povzetki):