Študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede

Podiplomski študijski program je naravnan raziskovalno. Študente usmerja k poglobljenemu in raziskovalno podprtemu reševanju ekonomskih in poslovnih problemov na področju izbrane študijske usmeritve. Študij zagotavlja potrebno strokovno usposobljenost za delo v gospodarski praksi, praviloma na najzahtevnejših strokovnih, analitskih, raziskovalnih in tudi menedžerskih položajih.

Kontakt

Prodekanica za izobraževalno dejavnostdoc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek
Vodja študijskega programaprof. dr. Vojko Potočan
Referent za redni študijGregor Božič
Referentka za izredni študijTanja Koležnik Krašovic

Uradne ure referata

Poletne uradne ure:

Od 1. do 30. julija in od 19. do 31. avgusta:

- vsak dan med 12. in 13. uro

Od 1. avgusta do 16. avgusta ni uradnih ur zaradi vpisa novincev.

***************************

Uradne ure med letom:

Ponedeljek: 11.30 - 13.30

Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

Sreda: 11.30 - 13.30

Četrtek: 11.30 - 13.30

Petek: 11.30 - 13.30                    

***************************

Uradne ure po telefonu so:

- v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 9:00-10:00

- in torek od 11:30-12:30.

***************************

 

Trajanje študija

Študij traja 2 leti (4 semestri) in obsega 120 ECTS kreditnih točk.

Oblike študija

Študij se izvaja kot redni in izredni (Maribor).
Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 380 redno,150 izredno.
Predvideno število vpisnih mest za vpis v višji letnik: 20.

Pogoji in omejitve


Pogoje za hitrejše napredovanje in vzporedno izobraževanje določi senat Ekonomsko-poslovne fakultete.

Pridobljen strokovni naslov

Diplomant(ka) magistrskega študijskega programa »Ekonomske in poslovne vede« pridobi strokovni naslov magister ekonomskih in poslovnih ved oziroma magistrica ekonomskih in poslovnih ved. Strokovni naslov se okrajšano zapiše kot mag. ekon. in posl. ved.