Gospodarsko inženirstvo

Študijski program GING je zasnovan tako, da študenti v vsakem letniku dobijo tehniška in ekonomska znanja hkrati in si pridobijo sposobnost povezovanja znanj z različnih področij. Razmerje med ekonomskimi in tehniškimi znanji je okoli 35 proti 65 odstotkov. Zelo pomemben je tudi poudarek pri reševanju praktičnih in zahtevnih problemov, kot so priprava projektov razvoja izdelkov, razvoja tehnologije, priprava proizvodnje, razreševanje problemov managementa vrednosti pri razvoju izdelkov, organizacije podjetja ipd., ki jih študenti rešujejo skozi celoten študij.

Strokovnjak z ekonomskimi in tehniško-tehnološkimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja in proizvodnje z usmeritvami v upravljanje in vodenje proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje, inženiringa ter vodenje in izvajanje ostalih dejavnosti, ki zahtevajo prvenstveno ekonomska, tehniško-tehnološka, organizacijska in informacijska znanja.

Kontakt

Predstavnik za GINGTajniciUradne ure tajništva
prof. dr. Igor VrečkoAnja Varnica
Simona Krajnc

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30