Interdisciplinarni študijski programi "Gospodarsko inženirstvo"

Leta 1993 smo na Univerzi v Mariboru vpisali prvo generacijo študentov univerzitetnega študijskega programa Gospodarsko inženirstvo (GING), katerega vse odtlej skupaj izvajajo Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za strojništvo ter Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Gospodarsko inženirstvo, kot izobraževalni program in področje z lastno znanstveno identiteto, odgovarja na izzive sodobnega gospodarskega okolja. Predstavlja znanstveno področje, ki povezuje tehnične in organizacijsko-poslovne vede z namenom obravnavanja vsebin, povezanih z načrtovanjem in razvojem organizacijskih sposobnosti, ki temeljijo na inženirskem in tehnološkem znanju in omogočajo doseganje strateških ciljev podjetij. Gre za študij, ki je v tujini poznan kot Industrial Engineering, tudi kot Engineering Management, na nemškem govornem področju pa kot Wirtschaftsingenieure.

Program GING se na univerzitetni in na magistrski stopnji študija izvaja na dveh študijskih usmeritvah – strojništvo in gradbeništvo. Medtem, ko študenti usmeritve strojništvo poslušajo predmete s tehničnega področja na Fakulteti za strojništvo, študenti usmeritve gradbeništvo pa na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, poslušajo vsi študenti obeh usmeritev predmete z ekonomskega in poslovnega področja na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Tudi pri zaključnih diplomskih oziroma magistrskih in projektnih nalogah študentov enakovredno sodelujeta zmeraj dva mentorja – en iz ustrezne tehnične fakultete, drugi pa iz Ekonomsko-poslovne fakultete. Program GING se z letom 2021 pričenja izvajati tudi na tretji, torej doktorski študijski stopnji. Tudi na doktorskem programu GING, kateri se sicer ne izvaja po usmeritvah, sodelujejo Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za strojništvo ter Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Na doktorski stopnji je študij zasnovan tako, da se izrazito prilagaja raziskovalnim interesom in ciljem posameznega študenta, čemur je podrejena tudi vloga sodelujočih fakultet.

Ekonomsko-poslovna fakulteta, kot pobudnica projekta ustanovitve programa GING, ima od samega začetka programa pomembno vlogo v njegovem izvajanju, organiziranju in razvoju, sodelovanje v tem programu pa fakulteto zmeraj znova krepi v celovitejšem razumevanju delovanja poslovnega in širšega družbenega okolja.

Kontakt

Predstavnik za GING

Tajnica


Uradne ure tajništva

Ponedeljek - Petek 11.30 -13.30