Predmetnik

IZBIRNI PREDMETI:

FINANČNE KRIZE IN EKONOMSKA POLITIKA

ODLOČITVENA ANALIZA V POSLOVNIH VEDAH

MATEMATIČNE METODE FINANČNEGA INŽENIRINGA

MEDNARODNA EKONOMIKA III

POSLOVNE FINANCE IN FINANČNI MANAGEMENT V PODJETJIH

UPRAVLJANJE GLOBALNIH POSLOVNIH OPERACIJ IN DOBAVNIH VERIG

EKONOMSKA METODOLOGIJA

MARKETING POVEZAV

POSLOVNE NAPOVEDNE ANALIZE

MANAGEMENT ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA

RAZISKOVANJE INOVIRANJA

EKONOMIKA TRGA DELA

PARADIGME IN MODELI DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA

TRAJNOSTNO PODJETNIŠTVO

MARKETING NA MEDORGANIZACIJSKIH TRGIH

RAZVOJNI TRENDI GLOBALNEGA MANAGEMENTA

STRATEŠKI MANAGEMENT

INTEGRALNI MANAGEMENT IN UPRAVLJANJE PODJETJA

TEORIJA MERJENJA IN MERSKI MODELI V MARKETINGU

PODJETNIŠTVO IN RAST PODJETIJ

RAZISKOVANJE IN DOSEŽKI V DAVČNEM RAČUNOVODSTVU

EKONOMIKA EVROPSKE INTEGRACIJE

RAZISKOVANJE IN DOSEŽKI V REVIZIJI

MULTIVARIATNE METODE V POSLOVNIH RAZISKAVAH

TEHNOLOŠKO INOVIRANJE IN TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE PROIZVODOV

IZBRANE TEME IZ JAVNIH FINANC

TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE IN PODJETNIŠKO VARSTVO OKOLJA

METODOLOŠKE RAZSEŽNOSTI MANAGEMENTA INFORMATIKE

RAZISKOVANJE IN DOSEŽKI V FINANČNEM RAČUNOVODSTVU

INŠTITUCIJE EU, KORP. UPRAVLJANJE TER KORPORACIJSKO PRAVO EU

GLOBALNO TRŽENJE IN INTERNACIONALIZACIJA PODJETJA

SODOBNI VIDIKI MARKETINGA IZDELKOV, STORITEV IN BLAGOVNIH ZNAMK

TEORETIČNI TEMELJI PODJETNIŠTVA

PROJEKTNO POSLOVANJE IN PROJEKTNI MANAGEMENT

RAZISKOVANJE IN DOSEŽKI V POSL. IN STR. RAČUNOVODSTVU

MEDNARODNA GOSPODARSKA GIBANJA IN GLOBALNO FINANČNO OKOLJE

DENAR, BANČNIŠTVO IN FINANČNI TRGI

MANAGEMENT PROIZVODNJE

SODOBNE TEORIJE GOSPODARSKE RASTI

DESTINACIJSKI MANAGEMENT IN MARKETING 19/20

IZBRANE TEME IZ KVANTITATIVNIH FINANC

ANALIZA PANELNIH PODATKOV

MEDNARODNI MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV

ORGANIZACIJSKO DELOVANJE IN VEDENJE

KONCEPTI IN ARHITEKTURA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV

PRAVNI STATUS DIREKTORJEV IN NADZORNIKOV

POLITIKA, VERODOSTOJNOST IN KULTURA PODJETJA

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN KONKURENČNOST PODJETJA

DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVANJA

PODJETNIŠKI EKOSISTEMI

TEORETIČNI TEMELJI PODJETNIŠTVA IN RAST PODJETIJ