Predmetnik

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti - PRIČETEK VELJAVE 1.10.2020 DALJE

Semester Predmet ECTS
1. semester: Znanstvenoraziskovalne metode - kvantitativni del 3

Znanstvenoraziskovalne metode - kvalitativni del

3
​Izbirni predmet 1 6
​IRD 1 18​
2. semester: ​Izbirni predmet 26
​Izbirni predmet 3 6
IRD 218
3. semester: Prenosljiva znanja 3
IRD 3 27
4. semester: Izbirni predmet 4 6
IRD 4 24​
5. semester: IRD 5 30
6. semester: Izdelava in zagovor doktorske disertacije 30

Študent si v dogovoru s potencialnim mentorjem izbere 4 predmete iz nabora izbirnih predmetov v tabeli

Št.Ime predmeta
1.Analiza panelnih podatkov
- dr. Alenka Kavkler
6 ECTS
2.Denar, bančništvo in finančni trgi
- dr. Vita Jagrič
6 ECTS
3.Destinacijski management in marketing
- dr. Sonja Sibila Lebe, dr. Borut Milfelner
6 ECTS
4.Paradigme in modeli digitalne transformacije poslovanja
- dr. Samo Bobek
6 ECTS
5.Družbena odgovornost in konkurenčnost podjetja
- dr. Tjaša Štrukelj
6 ECTS
6.Ekonomika evropske integracije
- dr. Silvo Dajčman
6 ECTS
7.Ekonomika trga dela
- dr. Darja Boršič
6 ECTS
8.Ekonomska metodologija
- dr. Jani Bekő
6 ECTS
9.Finančne krize in ekonomska politika
- dr. Silvo Dajčman
6 ECTS
10.Globalno trženje in internacionalizacija podjetja
- dr. Romana Korez Vide
6 ECTS
11.Integralni management in upravljanje podjetja
- dr. Mojca Duh, dr. Peter Podgorelec
6 ECTS
12.Izbrane teme iz javnih financ
- dr. Tanja Markovič Hribernik
6 ECTS
13.Izbrane teme iz kvantitativnih financ
- ddr. Timotej Jagrič
6 ECTS
14.Koncepti in arhitektura poslovnih informacijskih rešitev
- dr. Simona Sternad Zabukovšek
6 ECTS
15.Management proizvodnje
- dr. Zlatko Nedelko
6 ECTS
16.Management zdravja in dobrega počutja
- dr. Simona Šarotar Žižek
6 ECTS
17.Marketing na medorganizacijskih trgih
- dr. Bruno Završnik
6 ECTS
18.Marketing povezav
- dr. Matjaž Iršič
6 ECTS
19.Matematične metode finančnega inženiringa
- dr. Janko Marovt
6 ECTS
20.Mednarodna ekonomika III
- dr. Mejra Festić
6 ECTS
21.Mednarodni management človeških virov
- dr. Sonja Treven
6 ECTS
22.Mednarodna gospodarska gibanja in globalno finančno okolje
- dr. Žan Jan Oplotnik
6 ECTS
23.Metodološke razsežnosti managementa informatike
- dr. Samo Bobek
6 ECTS
24.Multivariantne metode v poslovnih raziskavah
- dr. Polona Tominc
6 ECTS
25.Odločitvena analiza v poslovnih vedah
- dr. Vesna Čančer
6 ECTS
26.Organizacijsko delovanje in vedenje
- dr. Vojko Potočan
6 ECTS
27.Podjetništvo in rast podjetij
- dr. Karin Širec
6 ECTS
28.Politika, verodostojnost in kultura podjetja
- dr. Jernej Belak
6 ECTS
29.Poslovne finance in finančni management v podjetjih
- dr. Žan Jan Oplotnik
6 ECTS
30.Poslovne napovedne analize
- dr. Igor Perko
6 ECTS
31.Inštitucije EU, korporativno upravljanje ter korporacijsko pravo EU
- dr. Andreja Primec, dr. Borut Bratina
6 ECTS
32.Pravni status direktorjev in nadzornikov
- dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič
6 ECTS
33.Projektno poslovanje in projektni management
- dr. Igor Vrečko
6 ECTS
34.Raziskovanje in dosežki v davčnem računovodstvu
- dr. Lidija Hauptman
6 ECTS
35.Raziskovanje in dosežki v finančnem računovodstvu
- dr. Lidija Hauptman
6 ECTS
36.Raziskovanje in dosežki v poslovodnem in stroškovnem računovodstvu
- dr. Andreja Lutar Skerbinjek
6 ECTS
37.Raziskovanje in dosežki v reviziji
- dr. Andreja Lutar Skerbinjek
6 ECTS
38.Raziskovanje inoviranja
- dr. Zdenka Ženko
6 ECTS
39.Razvojni trendi globalnega managementa
- dr. Duško Uršič
6 ECTS
40.Sodobne teorije gospodarske rasti
- dr. Darja Boršič
6 ECTS
41.Sodobni vidiki marketinga izdelkov, storitev in blagovnih znamk
- dr. Aleksandra Selinšek
6 ECTS
42.Strateški management
- dr. Mojca Duh
6 ECTS
43.Tehnološko inoviranje in trajnostno načrtovanje proizvodov
- dr. Gregor Radonjič
6 ECTS
44.Teoretični temelji podjetništva
- dr. Miroslav Rebernik
6 ECTS
45.Teorija merjenja in merski modeli v marketingu
- dr. Borut Milfelner
6 ECTS
46.Trajnostno gospodarjenje in podjetniško varstvo okolja
- dr. Matjaž Denac
6 ECTS
47.Trajnostno podjetništvo
- Barbara Bradač Hojnik
6 ECTS
48.

Upravljanje globalnih poslovnih operacij in dobavnih verig
- dr. Klavdij Logožar

6 ECTS