Študijski program 3. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

Doktorski študijski program je naravnan izrazito raziskovalno. Študenti pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje najkompleksnejših ekonomskih in poslovnih pojavov na nacionalni in globalni ravni. Program zahteva od študentov individualno raziskovalno delo in rezultate, ki so izpostavljeni kritični presoji profesorjev, študentov in strokovne javnosti.


Tretja stopnja študija - doktorski program »Ekonomske in poslovne vede« vsebuje dve učni enoti o znanstvenoraziskovalnih metodah, 4 izbirne učne enote, 6 učnih enot za individualno raziskovalno delo ter 1 učno enoto za pridobitev ustreznih prenosljivih znanj. Študenti pridobijo najsodobnejša ekonomska znanja in ustrezne metodologije, ki jim omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, raziskovalnih potencialov.

Po zaključku študija in promociji si kandidat oz. kandidatka pridobi znanstveni naslov "doktor oziroma doktorica znanosti".

 

Kontakt

Prodekan za raziskovalno dejavnostprof. dr. Borut Milfelner
Vodja študijskega programaprof. dr. Borut Milfelner
Kontakt za študijski program

 dok.epf@um.si

02/2290206

 

 

 

Uradne ure referata

Ponedeljek: 11.30 - 13.30

Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

Sreda: 11.30 - 13.30

Četrtek: 11.30 - 13.30

Petek: 11.30 - 13.30                    

****************************

Uradne ure po telefonu so:

- v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 9:00-10:00

- in torek od 11:30-12:30.

****************************

 

Poletne uradne ure:

Od 1. do 30. julija in od 19. do 31. avgusta:

- vsak dan med 12. in 13. uro

Od 24. julija do 4. avgusta ni uradnih ur zaradi vpisa novincev.

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 ECTS kreditnih točk.

Oblike študija

Študij se izvaja kot izredni (Maribor).
Predvideno število vpisnih mest: 20
Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode: 10

Pridobljen znanstveni naslov

Ko je opravil/a s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, pridobi diplomant(ka) doktorski študijski program »Ekonomske in poslovne vede« znanstveni naslov doktor znanosti oziroma doktorica znanosti. Znanstveni naslov se okrajšano zapiše kot dr.

Samoevalvacijska poročila študijskega programa (povzetki):