Elektronski vpis (E-vpis) na redni študij

Izpis e-vpisnega lista bo možen od 2. 9. (od 8. ure naprej) do 27. 9. 2019 (do 13. ure)

Za vpis v študijsko leto 2019/2020 bo potekal ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa").

  • Študenti, ki se vpisujete v "absolventski status" se prijavite preko "ikone" vpis v višji letnik.
  • Študenti, ki se vpisujete ponovno (V2), oddate vlogo na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Podaljšanje statusa študenta: Če ste v študijskem letu 2015/2016 bili absolvent oz. ste bili vpisani v 3. letnik in se v skladu s spremembami Zakona o visokem šolstvu ne morete vpisati v absolventsko leto, lahko skladno z 20. členom Sprememb in dopolnitev Statuta UM oddate vlogo za podaljšanje statusa z upravičenimi razlogi na Komisijo za študijske zadeve - KŠZ.
  • Študenti, ki se vpisujete v 2. in 3. letnik študija, izberite tudi usmeritev, ki ste jo izbrali v mesecu maju. Usmeritev se na vpisu preverja. Zraven usmeritve izberete tudi izbirne predmete. IZBIRNE PREDMETE IZBIRATE GLEDE NA URNIK - URNIK BO OBJAVLJEN 31. 8. 2019.

Oddaja vpisne dokumentacije

Dokumentacija za vpis mora vsebovati:

- potrjen in podpisan vpisni list (e-vpis) in

- študentsko izkaznico.

Vpisno dokumentacijo oddate v referatu v času uradnih ur ali v Informacijski pisarni na Razlagovi 14, v pritličju (od 9.30 do 11.00 in od 11.30 do 14.00 ure,) najkasneje do 27. 9. 2019.

Potrdila o vpisu in študentsko izkaznico z veljavno nalepko lahko dvignete z osebnim dokumentom v Informacijski pisarni (Razlagova 14, pritličje) od 9.30 do 11.00 in od 11.30 do 14.00 ure, 7. dan po oddaji vpisnega lista.

Plačilo vpisnih stroškov

Pri plačevanju šolnin in prispevkov za študij boste prejeli položnico skupaj z računom po opravljeni storitvi, torej PO VPISU.

Odstopanje od vpisnih pogojev - Komisija za študijske zadeve