Usmeritve magistrskega študijskega programa "Ekonomske in poslovne vede"

Vsako izmed smeri programa sestavlja po osem letnih predmetov, od katerih so štirje v prvem letniku in štirje v drugem letniku. Program se izvaja kot izredni, kar pomeni, da je obseg predavanj minimalen, veliko več časa pa bodo kandidati namenili za individualno raziskovalno delo (raziskave, seminarske naloge ipd). Raziskovalno delo zajema posamično proučevanje domače in tuje literature, pisanje seminarskih del, pisanje znanstvenih kritik (kritični prikazi del), raziskovalnih prispevkov in izdelavo magistrskega dela. Magistrsko delo je samostojna raziskava izbranega problema v okviru smeri in jo slušatelj izdela po prvih dveh le tih študija ter jo tudi zagovarja pred komisijo.

Na znanstvenem magistrskem študijskem programu "Ekonomske in poslovne vede" ponujamo naslednje študijske usmeritve:

  • Ekonomska teorija in analiza
  • Inovacijski management
  • Management in organizacija
  • Marketing
  • Mednarodna ekonomija
  • Politika organizacije in strateški management
  • Poslovne finance in bančništvo
  • Poslovna informatika
  • Računovodstvo in revizija