Magistrski študijski program "Ekonomija in poslovne vede"

Namen magistrskega programa Ekonomija in poslovne vede je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni s sodobnimi analitičnimi metodami proučevati različna področja gospodarstva - od podjetja do narodnogospodarske ravni. Slušateljem omogoča poglobljen vpogled v problematiko, s katero se ukvarja ekonomija in poslovne vede. Magistri, oziroma magistre bodo sposobni razvijati in uporabljati sodobne teorije s področja ekonomije in poslovnih ved. Raziskovati bodo zmožni probleme poslovanja podjetij in oblikovati poslovne odločitve. Magistri, oziroma magistre programa ekonomija in poslovne vede bodo našli zaposlitev v gospodarstvu, javni upravi in v raziskovalnih organizacijah.

Program je primerljiv z magistrskimi programi ekonomije in poslovnih ved držav, ki imajo tovrstne programe. Pri izvajanju programa Ekonomija in poslovne vede sodelujejo profesorji EPF in profesorji z univerz, s katerimi ima EPF večletne stike.

Spoštovane študentke in študenti!

Na 17. seji Senata EPF, ki je bila 19. 12. 2008, je Senat EPF potrdil roke za dokončanje študija na MAG programu Ekonomija in poslovne vede


ROKI ZA ZAKLJUČITEV ŠTUDIJA:

prijava teme najkasneje do 31. 5. 2014

oddaja naloge najkasneje do 30. 4. 2016

zagovor najkasneje do 30. 9. 2016