Študijska programa VS 96 IN UNI 96 se izvajata od leta 1996. Ker sta ju nadomestila ustrezna bolonjska študijska programa, vpis po teh programih v prvi letnik ni več mogoč, se pa bosta izvajala še tako dolgo, da vpisani študentje končajo študij.

Kandidati se v študijskem letu 2008/2009 še zadnje leto pred iztekom (48. člen prehodnih in končnih določb Zakona o visokem šolstvu, Ur. l. RS, št. 119/06) lahko prijavijo v obstoječe stare študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, tj. specialistične, magistrske in doktorske študijske programe. Kandidati se lahko prijavijo tudi v nove študijske programe, usklajene z načeli Bolonjske deklaracije, tj. študijske programe 2. in 3. stopnje (Ur. l. RS, št. 119/2006), ki so v besedilu razpisa posebej označeni s stopnjo študijskega programa.