Vpis

Za študijsko leto 2024/2025 poteka ELEKTRONSKI VPIS (E-vpis) za vse oblike vpisa (vpis v višje letnike in vpis "absolventskega statusa").

Vse informacije o vpisih najdete na povezavah v desnem meniju.

Dodatne informacije glede študija

Senat EPF je sklenil, da lahko študent z vlogo na KŠZ zaprosi za opravljanje obveznosti na dveh usmeritvah podiplomskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede” do konca zimskega semestra 1. letnika, če ima povprečno oceno izpitov treh temeljnih predmetov 1. semestra vsaj 9.

Prepis iz izrednega na redni študij

Senat EPF je sklenil, da lahko študent spremeni način študija na študijskih programih 1. ali 2. stopnje iz izrednega na redni, v kolikor izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik (45 ECTS) in ima povprečno oceno izpitov vsaj 9 ter so izpolnjeni materialni pogoji Ekonomsko-poslovne fakultete.

Pomen oznak vrst predmetov

Temeljni predmeti programa – študent jih opravlja enkrat, razen v primeru, ko je v temeljnem predmetu pod zaporedno št. 2 izbral predmet, ki ga na drugi usmeritvi ni.

Temeljni predmeti usmeritve – opraviti mora predmete obeh usmeritev (če je kakšen predmet obvezen na obeh usmeritvah, ga opravi samo enkrat).

Izbirni predmeti – študent izbere predmet, ki je izbiren za obe usmeritvi, vendar ne more izbrati predmeta, ki je kot temeljni na drugi usmeritvi.

Obrazci za študij