Tutorski sistem

Institucionarni tutorski sistem Ekonomsko – poslovne fakultete Univerze v Mariboru se izvaja z namenom svetovanja, usmerjanja, motiviranja in ustrezne pomoči vsakemu posameznemu študentu pri pridobivanju znanj, veščin in doseganju predvidenih študijskih rezultatov, ki pripomorejo k njegovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti.

Posebna skrb v okviru tutorstva je namenjena zagotavljanju dostopnosti tutorstva študentom s posebnimi potrebami, posebnimi statusi, mednarodnim študentom in drugim netradicionalnim skupinam študentov.

Koordinator tutorjev učiteljev

prof. dr. Aleksandra Pisnik, prodekanica za izobraževalno dejavnost

Opis dela:
Koordinator tutorjev učiteljev skrbi za
 izvajanje učiteljskega mentorstva in tutorstva na fakulteti, ga koordinira in nadzoruje, svetuje tutorjem pri njihovem delu ter poroča Komisiji za študijske zadeve UM EPF o izvajanju tutorstva.

Uradne ure:
Četrtek: 13.30 - 15.00 v K-406
aleksandra.pisnik@um.si
+386 (0)2 22 90 342

Tutor učitelj

lekt. Tatjana Koropec, prof.

Opis dela:
"Svetujem vam lahko glede gradiva, iskanja informacij in pridobivanja znanja za predmetno področje tujih jezikov (angleškega strokovnega jezika). Pomagam vam lahko pri reševanju študijskih izzivov v okviru mojega predmetnega področja, ter vas napotim, na koga se obrnite, ko se soočate z vprašanji in izzivi, ki se pojavijo  med študijem."

Uradne ure:
Torek: od 9.30 do 11.00 v K-3.5
tatjana.koropec@um.si
+386 (0)2 22 90 222

Tutor učitelj

doc. dr. Blaž Frešer

Opis dela:
"Svetujem vam lahko glede literature, iskanja informacij in krepitvi znanj s predmetnega področja kvantitativnih ved. Seveda vam lahko pomagam in vam natančno svetujem tudi glede študijskih izzivov s katerimi se srečate  
v okviru predmetnih področji, ki jih pokrivam. V primeru vprašanj, ki se pojavijo pri drugih predmetnih področjih ter drugih težavah, pa vas seveda lahko ustrezno usmerim in napotim, na koga se obrniti."

Uradne ure:
Torek: 11.00 - 12.30 v K-603
blaz.freser1@um.si
+386 (0)2 22 90 267

Tutor učitelj

Nika Rakuša, mag. ekon. in posl. ved

Opis dela:
''Kot tutor učitelj sem tu, da vam nudim nasvete in podporo pri iskanju gradiva in informacij ter pridobivanju znanja s področja marketinga. Z veseljem vam svetujem pri premagovanju ovir in doseganju vaših ciljev na marketinškem področju. Če se na svoji poti srečate s študijskimi izzivi, pri katerih potrebujete specifično znanje, ki ga sama ne pokrivam, pa vas lahko usmerim, kam se obrniti za dodatno pomoč.''

Uradne ure:
Sreda: od 8.00 do 9.30 v K-404
nika.rakusa2@um.si 
+386 (0)2 22 90 209

Tutor učitelj

doc. dr. Ivona Huđek

Opis dela:
"Kot tutor in učitelj na področju podjetništva in ekonomike poslovanja sem tukaj, da vam pomagam pri razumevanju ključnih konceptov in pri iskanju relevantnih informacij, ki bodo podprle vaš akademski in profesionalni razvoj. Ponujam vam svoje znanje in podporo pri iskanju kakovostnega gradiva ter pri premagovanju morebitnih izzivov, s katerimi se srečujete v študijskem procesu. Za dodatna pojasnila in gradiva sem vam vedno na voljo. Če potrebujete pomoč izven mojega področja, vas usmerim k pravim virom."

Uradne ure:
Torek: od 11.00 do 12.30 v K-212
ivona.hudjek1@um.si
+386 (0)2 22 90 269

 

Tutor učitelj

Nejc Fir, mag. ekon. in posl. ved

Opis dela:
Svetujem vam lahko glede gradiva, iskanja informacij, pridobivanja in krepitve znanj s predmetnega področja ekonomije. Prav tako vam lahko pomagam pri načrtovanju in izdelavi dispozicije ter primernega pristopa k raziskovanju v okviru diplomskega in magistrskega dela. V kolikor se soočate z različnimi težavami in izzivi pri študiju, vam lahko svetujem pri spopadanju z njimi ali pa vas ustrezno napotim do oseb, ki vam bodo zagotovo pomagale.

Uradne ure:
Torek: 14.00-15.30 v K-208
nejc.fir@um.si 
+386(0)2 22 90 152

Tutorji študenti

Število tutorjev študentov na UM EPF je 11

Opis dela:
Tutorji študenti so svetovalci, ki študentom svetujejo, pomagajo, jih usmerjajo in motivirajo med študijem.

 

Tutorske ure:
V času tutorskih ur na Razlagovi 20, v tutorskem prostoru in po elektronski pošti

Ime in priimek

E-pošta

Naziv

Skupina

Tutorska ura

Dorotea Pittner                  

dorotea.pittner@student.um.si

Koordinatorka tutorjev

 

Nika Pučko

nika.pucko@student.um.si

Pomočnica koordinatorke

A1

Ponedeljek: 13.30–14.30

Peter Vuk

peter.vuk@student.um.si

Študent tutor

A2

Sreda: 10.00–11.00

Lina Jenšac

lina.jensac@student.um.si Študent tutor

A3

Sreda: 10.00–11.00

Tisa-Lija Šober

tisa.sober@student.um.si

Študent tutor

A4

Sreda: 11.30–12.30

Julija Stajnko

julija.stajnko@student.um.si

Študent tutor

A5

Sreda: 11.30–12.30

Laura Korošec

laura.korosec@student.um.si

Študent tutor

A6

Ponedeljek: 13.00–14.00

Zoja Kokolj     

zoja.kokolj@student.um.si

Študent tutor

A7

Ponedeljek: 9.00–10.00

Katjuša Salemovič

katjusa.salemovic@student.um.si

Študent tutor

A8

Sreda: 13.00–14.00

Emilija Sotirovska

emilija.sotirovska@student.um.si

Študent tutor

N1, študenti s posebnimi potrebami

Ponedeljek, 14.30–15.30

Nora Pavičević            

nora.pavicevic@student.um.si

Študent tutor

N2, tuji študenti

Ponedeljek, 14.30–15.30

Dokumenti