Študentske organizacije

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru delujejo različne študentske organizacije. Vse te organizacije so namenjene druženju študentom, navezovanju novih stikov z študenti iz tujih in domačih fakultet kot tudi spoznavanju različnih organizacij.

Študentje v teh organizacijah lahko uporabijo pridobljena teoretična znanja in s tem spoznavajo praktično stran študija, saj lahko sodelujejo tudi v podjetjih in pridobivajo ob študijske izkušnje, ki jim pripomorejo k lažjemu vstopu na trg delovne sile.