Prispevki za študij in šolnine

Prispevki za študij in šolnine so v skladu s cenikom UM, ki ga najdete na spletni strani UM. 

 

 

Dodiplomski študij

ŠOLNINE  
1. letnik 1.990 €
2. letnik 1.990 €
3. letnik 2.345 €

Podiplomski študij

ŠOLNINE  
I. MAGISTRSKI PROGRAM 2. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 2.350 EUR
2. letnik 2.350 EUR
   
II. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 3.900 EUR
2. letnik 3.900 EUR
3. letnik 3.900 EUR