Prispevki za študij in šolnine

Prispevki za študij in šolnine so v skladu s cenikom UM, ki ga najdete na spletni strani UM - Financiranje 

Podrobna navodila o plačevanju vpisnih stroškov in šolnin so na spletni  strani Univerze v Mariboru Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru (neuradno prečiščeno besedilo - NPB 3 in Spremembe in dopolnitve Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru Štev.: N 19/2010-41 AG

Dodiplomski študij

ŠOLNINE  
1. letnik 1.990 €
2. letnik 1.990 €
3. letnik 2.345 €

Podiplomski študij

ŠOLNINE  
I. MAGISTRSKI PROGRAM 2. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 2.350 EUR
2. letnik 2.350 EUR
   
II. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE »EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE«  
1. letnik 3.860,00 EUR
2. letnik 3.860,00 EUR
3. letnik 3.860,00 EUR