Preverjanje znanja

Izpitni red

IZPITNI RED (prijave na izpite, odjave na izpite, komisijski izpit, ocenjevanje znanja, zviševanje ocene, ugovor zoper oceno ipd.) je objavljen na spletni strani UM, v dokumentu: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 1)

Študenti lahko na izpit prinesejo le nujne osebne predmete (identifikacijski dokument, pisalo, kalkulator) in pri posameznem predmetu dovoljene pripomočke (na primer formule ali tabele), ki jih morajo odložiti na rob mize. Študenti v času pisanja izpita ne smejo imeti pri sebi mobilnih telefonov ali drugih prenosnih elektronskih komunikacijskih naprav. Kršitve izpitnega reda se sankcionirajo skladno s 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.

 

Ocenjevalna lestvica

Ocenjevalna lestvica EPF

 

Odlično

(10)

Prav dobro

(9)

Prav dobro

(8)

Dobro

(7)

Zadostno

(6)

Nezadostno

(5-1)1

 

92 – 100 %

84 – 91 %

76 – 83 %

66 – 75 %

56 – 65 %

0 – 55 %

Študent izkaže

izstopajoče, izjemne dosežke.

zelo kakovostne dosežke.

kakovostne dosežke.

kakovostne dosežke s pomanjkljivostmi.

dosežke na minimalni sprejemljivi ravni.

dosežke pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Znanje (kognitivna domena, ki vključuje: pomnjenje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo, ovrednotenje ter ustvarjanje)

izstopajoče, izjemno znanje.

zelo kakovostno znanje.

kakovostno znanje.

kakovostno znanje s pomanjkljivostmi.

znanje na minimalni sprejemljivi ravni.

znanje pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Spretnosti in veščine (vključuje obvladovanje postopkov, ravnanje s sredstvi in orodji)

izstopajoče, izjemno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij na ekspertni ravni (učinkovito, le z manjšimi napakami, dela varno z visoko stopnjo avtomatizma).

zelo kakovostno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij.

 

kakovostno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij

kakovostno obvladovanje postopkov, sredstev in orodij s pomanjkljivostmi

obvladovanje postopkov, sredstev in orodij na minimalni sprejemljivi ravni.

obvladovanje postopkov, sredstev in orodij pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Razreševanje problemov

izstopajoče, izjemno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah.

zelo kakovostno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah.

 

kakovostno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah.

kakovostno razreševanje problemov v znanih in neznanih okoliščinah s pomanjkljivostmi

razreševanje problemov na minimalni sprejemljivi ravni.

razreševanje problemov pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Ustvarjalnost in inovativnost (sposobnost kreiranja in izboljševanje  spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov).

izstopajoče, izjemno ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov.

zelo kakovostno  ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov.

kakovostno ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov

kakovostno ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov s pomanjkljivostmi

ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov na minimalni sprejemljivi ravni.

ustvarjanje in izboljševanje spoznanj, postopkov, rešitev in izdelkov pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Iniciativnost in podjetnost (sposobnost dajanja in izpeljave pobud)

izstopajočo izjemno iniciativnost in podjetnost

visoko stopnjo iniciativnosti in podjetnosti

iniciativnost in podjetnost nad sprejemljivo ravnjo.

iniciativnost in podjetnost na sprejemljivi ravni.

iniciativnost in podjetnost na minimalni sprejemljivi ravni.

iniciativnost in podjetnost pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Transfer znanj (sposobnost prenosa znanj v nove okoliščine.)

izstopajoč, izjemen prenos znanj.

zelo kakovosten prenos znanj.

kakovosten prenos znanj.

kakovosten prenos znanj s pomanjkljivostmi.

prenos znanj na minimalni sprejemljivi ravni.

prenos znanj pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Kritično mišljenje

izstopajoče, izjemno kritično mišljenje.

zelo kakovostno kritično mišljenje.

kakovostno kritično mišljenje.

kakovostno kritično mišljenje s pomanjkljivostmi.

kritično mišljenje na minimalni sprejemljivi ravni.

kritično mišljenje pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Samostojnost (stopnja potrebne pomoči)

izstopajočo, izjemno samostojnost

samostojnost z minimalno dodatno pomočjo

samostojnost z dodatno pomočjo

samostojnost z veliko dodatne pomoči

samostojnost na minimalni sprejemljivi ravni

samostojnost pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Refleksija (sposobnost kritičnega ovrednotenja lastnega in tujega dela)

izstopajočo, izjemno refleksijo

zelo kakovostno refleksijo

kakovostno refleksijo

kakovostno refleksijo s pomanjkljivostmi

refleksijo na minimalni sprejemljivi ravni

refleksijo pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Odnosi (do učne enote, do dela, do objektov, organizmov, sodelavcev, etičnih kodeksov strok, ipd.)

izstopajoč izjemen odnos do …

zelo kakovosten odnos do…

kakovostni odnos do...

kakovostni odnos s pomanjkljivostmi do...

odnos do … na minimalni sprejemljivi ravni.

odnos do … pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Razreševanje problemov

izstopajoče, izjemno razreševanje problemov

zelo kakovostno razreševanje problemov

kakovostno razreševanje problemov

kakovostno razreševanje problemov s pomanjkljivostmi.

razreševanje problemov na minimalni sprejemljivi ravni.

razreševanje problemov pod minimalno sprejemljivo ravnjo

Komunikacija (sposobnost ustnega in pisnega sporočanja)

Brezhibno sporočanje

zelo kakovostno sporočanje

kakovostno sporočanje

kakovostno sporočanje s pomanjkljivostmi

sporočanje na minimalni sprejemljivi ravni

sporočanje pod minimalno sprejemljivo ravnjo.

Opravljanje nalog v skupini

izstopajoče, izjemno opravljanje nalog v skupini

zelo kakovostno opravljanje nalog v skupini

kakovostno opravljanje nalog v skupini

kakovostno opravljanje nalog v skupini  s pomanjkljivostmi.

opravljanje nalog v skupini  na minimalni sprejemljivi ravni.

opravljanje nalog v skupini pod minimalno sprejemljivo ravnjo

1 50 – 55 % = nezadostno (5); 40 – 49 % = nezadostno (4); 30 – 39 % = nezadostno (3); 20 – 29 % = nezadostno (2); 0 – 19 % = nezadostno (1)