Novice

,  Splošna obvestila ustvaril/-a EPF

 SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

,  Splošna obvestila ustvaril/-a PR EPF

Pred vami so nova E-obvestila EPF, v katerih lahko preberete; Mednarodna mobilnost: Explore erasmus+ world!Osebno – Eugenia Santos – praktikantka v...

,  Splošna obvestila ustvaril/-a PR EPF

Sklep o razpisu volitev za člane Upravnega odbora UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

,  Splošna obvestila ustvaril/-a PR EPF

Poročilo se nahaja v sorodnih datotekah.

,  Splošna obvestila ustvaril/-a PR EPF

Sklep o razpisu volitev za člane AZ iz vrst študentov 2021

,  Splošna obvestila ustvaril/-a PR EPF

Sklep o razpisu volitev za druge delavce AZ 2021

,  Splošna obvestila ustvaril/-a Simona Krajnc

Izšlo je posebno poročilo raziskave Globalni podjetniški monitor o družinskem podjetništvu, kjer avtorji med drugim ugotavljajo, da je večina...

,  Splošna obvestila ustvaril/-a EPF

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru

,  Splošna obvestila ustvaril/-a PR EPF

Spoštovana študentka/študent, spoštovana diplomantka/diplomant dodiplomskih študijskih programov,  v raziskovalnem projektu Priprava modela...

,  Splošna obvestila ustvaril/-a PR EPF

Pred vami so nova E-obvestila EPF, v katerih lahko preberete; Intervju: Prodekanja za študentska vprašanja, Nomi HrastOsebno - Mariam Tlashadze –...