Zadovoljstvo študentov s storitvami EPF

Spoštovane študentke in študenti!

Prosimo vas za vaše mnenje o zadovoljstvu z nekaterimi vidiki študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Vaše mnenje je za nas izredno pomembno, saj nam bo pomagalo pri izboljšanju pogojev in izvedbe študija ter pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti in slabosti.

Anketa je kratka in vam bo vzela le malo vašega časa. Prosimo vas, če na anketo odgovorite do 20. oktobra 2017.

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

Anketa se nahaja na povezavi: www.1ka.si/a/138776

Lepo vas pozdravljam, 

doc. dr. Franjo Mlinarič 

prodekan za izobraževanje EPF