Vabilo za sodelovanje študentov v programu prostovoljstva

Novo šolsko leto, nove priložnosti za izzive in različna sodelovanja prostovoljcev v Mladinskem kulturnem centru Maribor

»Nasmehi, klepeti, objemi. Zato sem prostovoljec pri MKC Maribor. Ker smo si blizu.«

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva v letu 2017 je Mladinski kulturni center Maribor sodelujoče prostovoljce prosil, da na kratko opišejo njihovo izkušnjo s prostovoljskim delom v okviru Mladinskega kulturnega centra Maribor. In to je izjava Gašperja, prostovoljca, ki z Mladinskim kulturnim centrom Maribor sodeluje tudi v šolskem letu 2017/2018.

Mladinski kulturni center Maribor tudi to jesen vabi k sodelovanju nove prostovoljce, ki si želijo in iščejo prostor za druženja, sodelovanj pri različnih mladinskih projektih, mednarodnih izkušenj, novih znanj ter "tu in tam" poskoka izven varnega in poznanega.

Prostovoljce vabimo, da soustvarjajo mladinski program ter se priključijo enemu izmed naslednjih programov (programi so podrobneje opisani v nadaljevanju):

 • Živa knjižnica Maribor;
 • Lokalni sklad za mlade z idejami - Banka idej;
 • Maribor skozi rožnata očala;
 • Predlagaj sam.

Prostovoljcem nudimo:

 • usposabljanje, na katerem udeležence seznanimo s pravicami in dolžnostmi prostovoljca;
 • mentorja, ki je uho prostovoljca, mu pomaga ter nudi pomoč pri aktivnostih;
 • prostovoljski dogovor, v katerem se opredelijo pravice in dolžnosti prostovoljca;
 • potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu (možnost vpisa v Nefiks);
 • širjenje mreže poznanstev, saj prostovoljci spoznajo prostovoljce s katerimi MKC Maribor že sodeluje ter mnoge druge ljudi;
 • neformalna druženja za prostovoljce (npr. skupno gledanje filmov, karaoke …);
 • možnost udeležbe na različnih usposabljanjih in seminarjih (v Sloveniji in tujini);
 • možnost sodelovanja pri izvajanju mednarodnih projektov MKC Maribor. 

Prostovoljce, ki bi se nam pridružili vabimo, da med 8:00 – 16:00 do petka, 27. oktobra 2017 pišejo, pokličejo ali pa obiščejo Mladinski kulturni center Maribor (marja.gucek@mkc.si)

02/300 29 97
Ob železnici 16
2000 Maribor<https://maps.google.com/?q=Ob+%C5%BEeleznici+16,+2000+Maribor&entry=gmail&source=g>

Povezava do objave poziva na uradni spletni strani http://mkc.si/koledar/2017/10/6/mladinski-prostovoljski-program-vabi 

Povezava do objave poziva na Facebooku.

____________________________________________

Podrobnejši opis programov:

ŽIVA KNJIŽNICA MARIBOR
Živa knjižnica Maribor je podobna knjižnici v kateri si izposodiš knjige, s to razliko, da so pri nas knjige žive – knjige so posamezniki z zanimivimi življenjskimi zgodbami, ki so jih pripravljeni deliti z obiskovalci Žive knjižnice Maribor ter tako aktivno doprinašati k zmanjševanju predsodkov in stereotipov, ki jih ima družba do določenih poklicev, spolnih usmeritev, ras, bolezni … V Živi knjižnici Maribor lahko kot prostvoljec pomagaš pri organizaciji celotnega dogodka (v enem koledarskem letu izvedemo cca. 5 – 7 Živih knjižnic), lahko pomagaš pri promociji dogodka (preko socialnih omrežij, fotografiranja, kontakta z mediji …). Odlična priložnost za vse, ki so jim blizu teme povezane s človekovimi pravicami, predsodki, stereotipi, osnovami projektnega delo.

LOKALNI SKLAD ZA MLADE Z IDEJAMI - BANKA IDEJ
Banka idej je mednarodni prostovoljski program, ki ga je MKC Maribor, v sodelovanju z mladimi, prilagodil za lokalno okolje.

Namen Banke idej je sofinanciranje idej mladih ter izvajanje usposabljanj za mlade, ki imajo ideje s katerimi doprinašajo k razvoju lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2017/2018 se bo oblikoval novi Skrbniški odbor mladih, to je skupina mladih, ki se v prvi fazi usposobi, nato pa pripravi poziv za mlade v Mariboru, da prijavijo svoje ideje za sofinanciranje v okviru Banke idej. Skrbniški odbor nato izbere ter predlaga v sofinanciranje ideje mladih, ki so se prijavili na poziv.

V letu 2017 se bo oblikoval nov Skrbniški odbor Banke idej – izvedeno bo usposabljanje ter povezava z mednarodno mrežo Youth Bank International katere Banka idej je že članica. V letu 2018 se bo nato izvedel razpis za sofinanciranje idej mladih ter izbor idej.

Odlična priložnost za vse, ki bi radi poglobili svoje znanje o projektnem delu, mentorstvo sovrstnikom, spoznali proces izbora sofinanciranih idej.

MARIBOR SKOZI ROŽNATA OČALA
Maribor skozi rožnata očala je edini program v regiji, ki kontinuirano organizira aktivnosti za LGBT+ mlado populacijo. Vse aktivnosti, ki se organizirajo so izvedene na podlagi pobud udeležencev skupine (npr. filmski večeri, akcije ob obeležitvi pomembnejših dni – npr. 1.12. …). Odlična priložnost za vse, ki jih zanimajo teme povezane z LGBT+ vsebinami ali se preizprašujejo o svoji spolni usmerjenosti in/ali spolni identiteti.

PREDLAGAJ SAM
V okviru sklopa Predlagaj sam lahko prostovoljci predlagajo manjše aktivnosti, ki bi jih izvedli sami, MKC Maribor pa jim pri tem nudi materialno, finančno, mentorsko podporo. Odlična priložnost za vse, ki se že dlje časa poigravajo s kakšno lastno aktivnostjo.