Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ EPF UM

Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ EPF UM.