Sklep o razpisu volitev za člane Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov UM

Sklep o razpisu volitev za člane Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov UM