Sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru št. 020/2018/S 3/514-MM

Senat Univerze v Mariboru je na 8. izredni seji dne 15. 01. 2018 sprejel Sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru št. 020/2018/S 3/514-MM.