Projekt Uspešne ženske 2018

Spoštovani,

Projekt Uspešne ženske 2018 organiziramo peto leto zapovrstjo člani sekcije "Mladi projektni managerji", kateri spadamo pod Slovensko združenje za projektni management. Naš soorganizator je Inštitut za projektni management Ekonomsko - poslovne fakultete v Mariboru.

Dogodek je odobren s strani vodstva in je odprt za široko javnost, s primarnim fokusom na študente Univerze v Mariboru, še posebej študente Ekonomsko-poslovne fakultete.

Priloženo vabilo vam pošiljamo v priponki tega elektronskega sporočila.

Z lepimi pozdravi,