Podeljena priznanja za pedagoško odličnost na UM EPF

V luči spodbujanja kakovosti na področju poučevanja je dekanica Ekonomsko-poslovne fakultete, prof. dr. Polona Tominc, dne 23. 2. 2024 podelila priznanja za pedagoško odličnost  10 % najvišje ocenjenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/23: izr. prof. dr. Vito Bobek, izr. prof. dr. Igor Perko, lekt. mag. Alenka Plos, doc. dr. Maja Rožman, izr. prof. dr. Barbara Mörec, red. prof. dr. Zlatko Nedelko, doc. dr. Dejan Romih in izr. prof. dr. Tjaša Štrukelj.  

Prejemnikom priznanja, ki so bili s strani študentov najvišje ocenjeni in pomembno prispevajo k pedagoški odličnosti Ekonomsko-poslovne fakultete, iskreno čestitamo!