Pilotni projekt »A bridge between academic knowledge and innovative green digital business practice«

V Amsterdamu je od 23. do 25. 11. 2022 potekala AACSB konferenca, na kateri je prof. dr. Igor Vrečko v svojem nastopu predstavil zasnovo in prve izvedene aktivnosti pilotnega projekta »A bridge between academic knowledge and innovative green digital business practice«, ki se izvaja na FEB. Projekt je pritegnil kar nekaj pozornosti, predvsem pa so udeleženci konference izkazali zanimanje za uporabljen pristop k mapiranju trajnostnih in SDG tematik v učnih vsebinah predmetov, saj gre za izziv, s katerim se trenutno spopada vrsta ekonomsko-poslovnih fakultet širom po svetu. Pristop, kot smo ga uporabili na FEB, so mnogi ocenili kot inovativen in širše koristen, ne samo z vidika neposredne pridobitve informacije o vključenosti SDG/trajnostnih vsebin v študijskem programu, pač pa tudi krepitve ozaveščenosti sodelujočih o pomenu teh tematik. Kar nekaj predstavnikov tujih fakultet je komentiralo, da bodo tudi sami pristopili k mapiranju na podoben način, kot smo to naredili na FEB. #NOO #NextgenerationEU #EUsredstva